2010

CO SŁYCHAC W PROJEKCIE „LEPSZY START”?

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoWe wrześniu 2010r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Lepszy start-podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego” w ramach POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2. Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej do udziału w projekcie zakwalifikowano 38 beneficjentów, uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. K. Makuszyńskiego przy SOSzW w …

CO SŁYCHAC W PROJEKCIE „LEPSZY START”? Read More »

WIZYTA W SZKOLE SŁOWACKIEJ

Wśród działań wdrażanych w projekcie „Lets play with fairy tales” realizowanym w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” istotną rolę pełnią tzw. wizyty robocze, czyli spotkania przedstawicieli szkół partnerskich. Pierwsze z nich odbyło się w słowackiej szkole noszącej nazwę Spojena Szkola. Wzięło w nim udział pięć osób z naszego Ośrodka: koordynator projektu i …

WIZYTA W SZKOLE SŁOWACKIEJ Read More »

RELACJA Z WARSZTATÓW TEATRALNO – MUZYCZNYCH

ŚWIAT  MUZYKĄ  MALOWANY Nasi wychowankowie zostali zaproszeni przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach do uczestnictwa w II Edycji Warsztatów Teatralno- -Muzycznych „Świat muzyką malowany”. Rozpoczęły się one w czwartek 18 listopada 2010r. i trwały do soboty. W warsztatach wzięli udział wychowankowie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z województwa mazowieckiego. Nasza placówka reprezentowana była przez Ewę …

RELACJA Z WARSZTATÓW TEATRALNO – MUZYCZNYCH Read More »

PROJEKT W RAMACH POKL

Lepszy start – szansą dla młodzieży niepełnosprawnej Główne cele projektu to: podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego dla osób niepełnosprawnychz terenu Powiatu Węgrowskiego kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych na progu dorosłości.Podjęte działania będą także sprzyjały: korygowaniu zaburzeń rozwojowych przez udział w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych wyrównywaniu braków w zakresie wiadomości i umiejętności rozwijaniu …

PROJEKT W RAMACH POKL Read More »

O KONFERENCJI…

Dnia 15.11.2010r. odbyła się II konferencja szkoleniowo-naukowa na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem pt. „Pomóż mi”. Została zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów”. Przedsięwzięcie objęli swoim patronatem Starosta Węgrowski i Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Rekomendacji udzielił Mazowiecki Kurator Oświaty.Prelekcje wygłosili wybitni specjaliści zajmujący …

O KONFERENCJI… Read More »

KONFERENCJA 15.11.2010 r.

„Pomóż mi”-II konferencja na rzecz pomocy dzieciom i młodzieżyz autyzmem.Węgrów, dn.15.10.2010 r. Szanowni PaństwoDyrektorzy i NauczycielePrzedszkoli, Szkół Podstawowych,Poradni Psychologiczno – PedagogicznychRodzice i Lekarze Szanowni Państwo,Serdecznie zapraszamy do udziału w jednodniowej konferencji zorganizowanej przy współpracy wybitnych specjalistów zajmujących się na co dzień zarówno praktyką, jak i badaniami naukowymi dotyczącymi funkcjonowania osób z autyzmem w każdej dziedzinie …

KONFERENCJA 15.11.2010 r. Read More »

KONFERENCJA

Projekt pod nazwą „Lepszy start – podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”Konferencja inaugurująca projekt realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie odbyła się w poniedziałek – 20.09.2010r. Wzięło w niej udział 50 osób, w tym: Pani Joanna Kaniuk – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pani Barbara Jakubisiak …

KONFERENCJA Read More »

SPRÓBUJMY RAZEM OSWOIĆ ŚWIAT

„ … SPRÓBUJMY RAZEM OSWOIĆ ŚWIAT…” 10 czerwca 2010 roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły wybrali się do kina 3D na film pt. „ Disco robaczki”. Wszystkie mamy oraz opiekunowie ze szkoły i internatu zebrali się przed szkołą o godzinie 9.00. Wyprawa do Siedlec, zorganizowana przez nauczycielki panią Kasię i panią Małgosię, wywoływała radość i jednoczesne …

SPRÓBUJMY RAZEM OSWOIĆ ŚWIAT Read More »

W DNIU 8 MAJA 2010 ROKU

Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie po raz kolejny wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Centrum Wspierania Rozwoju. Tym razem dotyczyło ono Wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – programem szkolnym, wg integracji odruchów dr Sally Goddard. Jest to metoda terapeutyczna, opierająca się na wzorcach ruchowych, które wykonuje naturalnie rozwijające się …

W DNIU 8 MAJA 2010 ROKU Read More »

TERAPIA TAKTYLNA

W dniach 13-14 marca 2010 r nauczyciele z SOSzW w Węgrowie wzięli udział w szkoleniu na temat „Terapia taktylna metodą dr Swietłany Masgutowej”. Neurokinezjologiczna terapia taktylna oznacza „pobudzenie dotykowe”. Opiera się na podstawowych założeniach neurologii, psychologii, teorii integracji sensorycznej. Jest to forma masażu stosowana jako metoda rehabilitacji i wspierania rozwoju osób z problemami psychoruchowymi oraz …

TERAPIA TAKTYLNA Read More »

Przewiń do góry Skip to content