SCWEW Wypożyczalnia sprzętu


Korzystamy z wypożyczalni SCWEW 😊

      Utworzenie i prowadzenie wypożyczalni specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” dało szansę na skorzystanie ze specjalistycznego sprzętu. Teraz służy on między innymi uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie.
     Specjalistyczny sprzęt w postaci siedzisk relaksacyjnych trafił do naszej szkoły i doskonale sprawdza się jako miejsce odpoczynku podczas przerw.  Sprzęt służy także skutecznemu prowadzeniu zajęć integracyjnych zgodnie z ideą edukacji włączającej. Uczniowie i nauczyciele korzystają także z gier: Dixit, Scrabble, Jenga oraz innych materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych ułatwiających realizację procesu kształcenia i wspomagających indywidualizację pracy. Ekspert ds. technologii wspomagających, który zajmuje się prowadzeniem wypożyczalni, poprzedził wypożyczenie sprzętu konsultacjami o charakterze instruktażu w zakresie jego prawidłowej obsługi.  W ten sposób I LO w Węgrowie zapewnia swoim uczniom warunki do rozwijania ich indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić młodym ludziom pełnię rozwoju osobistego na miarę ich możliwości oraz satysfakcjonujące włączenie w życie społeczne.

Działania prowadzone w ramach funkcjonowania wypożyczalni SCWEW w Węgrowie

      Jednym z ważnych zadań realizowanych w projekcie pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” jest utworzenie i prowadzenie wypożyczalni specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Model funkcjonowania SCWEW zakłada, że taka wypożyczalnia powinna być wsparciem dla placówek ogólnodostępnych w zakresie wyposażenia dzieci/uczniów w specjalistyczny sprzęt i pomoce, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe ułatwiające realizację procesu kształcenia. W SCWEW w Węgrowie wypożyczalnia działa już od kilku miesięcy,
a placówki uczestniczące w projekcie korzystają z zakupionego sprzętu.
Ekspert ds. technologii wspomagających, który zajmuje się prowadzeniem wypożyczalni, w III etapie realizacji projektu w ramach swoich zadań prowadził z przedstawicielami przedszkoli i szkół konsultacje o charakterze instruktażu w zakresie prawidłowej obsługi wypożyczonego sprzętu. Instruktaże dla wszystkich placówek odbywały się w kwietniu 2022r. Działania te miały na celu przygotowanie osób korzystających ze sprzętu do właściwej jego obsługi, tak aby był wykorzystywany w prawidłowy sposób i przynosił jak najlepsze efekty dla funkcjonowania uczniów.

Spis terści

Wykorzystanie zasobów wypożyczalni w szkołach ponadpodstawowych

Placówki SCWEW wykorzystują wypożyczony sprzęt w codziennej pracy z uczniami

WYPOŻYCZALNIA W SCWEW W WĘGROWIE JUŻ DZIAŁA

       Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” wśród wielu działań zakłada utworzenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego. Proces ten realizowaliśmy w II etapie projektu. Zakupiono sprzęt zgodnie z zapotrzebowaniem przedszkoli i szkół korzystających ze wsparcia, na podstawie przeprowadzonych pogłębionych diagnoz oraz bieżących konsultacji z dyrektorami i nauczycielami. Zorganizowano wypożyczalnię, opracowano dokumentację określającą zasady jej funkcjonowania (w tym regulamin), sporządzono wykaz sprzętu. Wypożyczalnia już działa, a ekspert ds. technologii wspomagających prowadzi konsultacje mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie użytkowania sprzętu dla nauczycieli z placówek, które złożyły wnioski o wypożyczenie i chcą w pełni korzystać ze sprzętu, pomocy dydaktycznych i terapeutycznych w swojej pracy. Wykorzystanie w przedszkolach i szkołach zasobów wypożyczalni przyczyni się do zwiększenia efektywności realizowanego wsparcia.

Jak działa wypożyczalnia SCWEW

EWIDENCJA SPRZĘTU dostępnego w Wypożyczalni SCWEW

Dokumenty wypożyczalni SCWEW

Przewiń do góry Skip to content