SCWEW Wypożyczalnia sprzętu


Spis terści

Wykorzystanie zasobów wypożyczalni w szkołach ponadpodstawowych

Placówki SCWEW wykorzystują wypożyczony sprzęt w codziennej pracy z uczniami

WYPOŻYCZALNIA W SCWEW W WĘGROWIE JUŻ DZIAŁA

       Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” wśród wielu działań zakłada utworzenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego. Proces ten realizowaliśmy w II etapie projektu. Zakupiono sprzęt zgodnie z zapotrzebowaniem przedszkoli i szkół korzystających ze wsparcia, na podstawie przeprowadzonych pogłębionych diagnoz oraz bieżących konsultacji z dyrektorami i nauczycielami. Zorganizowano wypożyczalnię, opracowano dokumentację określającą zasady jej funkcjonowania (w tym regulamin), sporządzono wykaz sprzętu. Wypożyczalnia już działa, a ekspert ds. technologii wspomagających prowadzi konsultacje mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie użytkowania sprzętu dla nauczycieli z placówek, które złożyły wnioski o wypożyczenie i chcą w pełni korzystać ze sprzętu, pomocy dydaktycznych i terapeutycznych w swojej pracy. Wykorzystanie w przedszkolach i szkołach zasobów wypożyczalni przyczyni się do zwiększenia efektywności realizowanego wsparcia.

Jak działa wypożyczalnia SCWEW

EWIDENCJA SPRZĘTU dostępnego w Wypożyczalni SCWEW

Dokumenty wypożyczalni SCWEW

Przewiń do góry Skip to content