O KONFERENCJI…

Dnia 15.11.2010r. odbyła się II konferencja szkoleniowo-naukowa na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem pt. „Pomóż mi”. Została zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów”. Przedsięwzięcie objęli swoim patronatem Starosta Węgrowski i Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Rekomendacji udzielił Mazowiecki Kurator Oświaty.
Prelekcje wygłosili wybitni specjaliści zajmujący się praktyką i badaniami naukowymi dotyczącymi funkcjonowania osób z autyzmem. Znalazły się wśród nich: Pani Joanna Grochowska – wiceprezes Fundacji SYNAPSIS, Pani Gabriela Jagielska – doktor nauk medycznych, zastępca kierownika Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pani Maria Ożóg-Radew – doktor nauk humanistycznych, wykładowca Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego
w Siedlcach, Pani Katarzyna Siwek – logopeda z Fundacji SYNAPSIS, Pani Jadwiga Laliczyńska – wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom PRAXIS w Skarżysku Kamiennej. Wystąpienia były skierowane do nauczycieli, terapeutów, rodziców i lekarzy. Wielu wzruszeń dostarczyły prezentacje przygotowane przez rodziców dzieci dotkniętych autyzmem.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 130 osób z różnych miejscowości woj. mazowieckiego oraz województw ościennych. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością:


Pan Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty
Pan Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski
Pani Jadwiga Snopkiewicz – Wiceburmistrz Miasta Węgrowa
Pani Janina Ewa Orzełowska – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego
Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko – pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Pani Tamara Zacharuk – Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Pani Joanna Kaniuk – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie
Pani Teresa Michalak – Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie
Pani Violetta Pulwarska – Dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych KO w Warszawie
Pani Krystyna Mucha – Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego KO w Warszawie
Wizytatorzy Delegatur Kuratorium Oświaty w Warszawie
Pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz innych instytucji współpracujących z Ośrodkiem i Stowarzyszeniem „SPONiA-Węgrów”, nauczyciele, terapeuci, przedstawiciele służby zdrowia, rodzice oraz przedstawiciele mediów.


Spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń na temat sytuacji rodzin osób z autyzmem oraz skutecznych form pomocy. Przyczyniło się do wzrostu świadomości społecznej w tym zakresie. Obecność tak dużej liczby osób, w tym rodziców dzieci z autyzmem świadczy o konieczności podejmowania tego typu działań. Konferencja stanowi kontynuację cyklu zapoczątkowanego w styczniu 2010r. spotkaniem pod hasłem „Nie czekaj”. Została zorganizowana przy wsparciu finansowym Powiatu Węgrowskiego. Organizatorzy planują kolejne konferencje poświecone tej tematy

Przewiń do góry Skip to content