W DNIU 8 MAJA 2010 ROKU

Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie po raz kolejny wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Centrum Wspierania Rozwoju. Tym razem dotyczyło ono Wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – programem szkolnym, wg integracji odruchów dr Sally Goddard.


Jest to metoda terapeutyczna, opierająca się na wzorcach ruchowych, które wykonuje naturalnie rozwijające się dziecko podczas 1 roku życia. Program został opracowany w Instytucie Psychologii Neurofizjologicznej (INPP) w Chester w Wielkiej Brytanii i przystosowany przez dr Sally Goddard Blythe do pracy z większą grupą dzieci w warunkach szkolnych . Ma on na celu usprawnianie umiejętności niezbędnych do efektywnego uczenia się. Terapia w formie Programu Ćwiczeń Integrujących ma zastosowanie w pracy z dziećmi z: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyspraksją (trudnościami w planowaniu ruch), zaburzeniami koncentracji uwagi, nadpobudliwością w tym z ADHD, zaburzeniami koordynacji, trudnościami w czytaniu i pisaniu, zespołem Aspergera, obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej, opóźnionym rozwojem mowy.
Nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymali narzędzia diagnostyczne pozwalające ocenić, które dzieci mogą odnieść korzyści z udziału w programie oraz zestaw ćwiczeń do wykorzystania w pracy z grupą. Wszystkie ćwiczenia wykonuje się na podłodze. Wspomagają one rozwój prawidłowego ustawienia głowy w stosunku do ciała, co jest warunkiem prawidłowej postawy oraz rozwój umiejętności korzystania z lewej i prawej strony oraz górnej i dolnej części ciała stanowiącej podstawę koordynacji. Dzieci
z trudnościami w uczeniu się mogą poprawić zaburzone funkcje dzięki wykonywaniu codziennego, prostego programu ćwiczeń, który zajmuje około 10 minut i może być realizowany w szkole lub w domu.
Szkolenie prowadziły: Renata Borowiecka – pedagog specjalny i korekcyjny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta neurorozwoju INPP, Johansena – IAS, muzykoterapeuta. Wykładowca WSSE na studiach podyplomowych – kierunki: integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna. Prowadzi Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno- Pedagogicznej. Autorka „Uczę się z Mozartem” – programu ćwiczeń i zabaw ruchowych przygotowujących ciało i umysł do skutecznego uczenia się oraz „Dziecka w równowadze” ćwiczeń równoważnych i koordynacyjnych stymulujących prawidłowy rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka oraz Katarzyna Rychetsky – pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, pedagog specjalny, terapeutka Johanesa – IAS, terapeuta neurorozwoju Instytutu Neurofizjologii i Psychologii Polska. Przez wiele lat pracownik prywatnej Kliniki Lekarskiej w Schwerte w Niemczech. Obecnie prowadzi Centrum Wspomagania Rozwoju „ Dobry Start”.

Przewiń do góry Skip to content