KONFERENCJA

Projekt pod nazwą „Lepszy start – podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”
Konferencja inaugurująca projekt realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie odbyła się w poniedziałek – 20.09.2010r. Wzięło w niej udział 50 osób, w tym: Pani Joanna Kaniuk – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pani Barbara Jakubisiak – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie, beneficjenci, ich rodzice, oraz przedstawiciele mediów. Uczestnicy otrzymali materiały promocyjno – informacyjne. Celem spotkania było przybliżenie założeń projektu. Koordynator Pani Agnieszka Wiśniewska w przygotowanej prezentacji przedstawiła najistotniejsze informacje o projekcie, w tym cele działań projektowych, charakterystykę beneficjentów, planowane formy wsparcia oraz zakładane do osiągnięcia rezultaty. Słuchacze dowiedzieli się, że projekt zakłada wsparcie dla 38 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. W ramach działań projektowych beneficjenci będą mogli skorzystać z zajęć o charakterze ogólnokształcącym, praktycznych i teoretycznych zajęć z zakresu edukacji zawodowej, z zajęć terapeutycznych oraz spotkań z psychologiem i pedagogiem. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o programy autorskie, które opracują specjaliści, podejmujący pracę w projekcie. Czas trwania zajęć obejmuje okres od 01.10.2010r. do 31.05.2011r.
Podczas spotkania głos zabrała Pani Joanna Kaniuk, która podkreśliła rangę i znaczenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych dla całego społeczeństwa. Wszystkim uczestnikom konferencji zostały wręczone materiały promocyjne. Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.


Hanna Kasperowicz
asystent koordynatora

Przewiń do góry Skip to content