CO SŁYCHAC W PROJEKCIE „LEPSZY START”?

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
We wrześniu 2010r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Lepszy start-podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego” w ramach POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2. Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej do udziału w projekcie zakwalifikowano 38 beneficjentów, uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. K. Makuszyńskiego przy SOSzW w Węgrowie. Od października uczestniczą oni w następujących rodzajach zajęć:
1) w ramach bloku przedmiotów zawodowych

 • podstawy przedsiębiorczości
 • podstawy rachunkowości
 • technologia gastronomiczna
 • zajęcia praktyczne
  2) w ramach bloku przedmiotów ogólnokształcących
 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • zajęcia w zakresie ICT
  3) w ramach bloku zajęć terapeutycznych
 • reedukacja
 • logopedia
 • biofeedback
  4) w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego beneficjentów
 • zajęcia grupowe i indywidualne z pedagogiem
 • zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem.
  Kwalifikując beneficjentów na poszczególne zajęcia brano pod uwagę ich poziom wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów, ewentualne problemy z opanowaniem zagadnień programowych niezbędnych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz dodatkowe zaburzenia utrudniające naukę, problemy wychowawcze i emocjonalne.
  Zadania ujęte w projekcie realizowane są terminowo i sprawnie. Uczestnicy zajęć mają możliwość nabycia nowych wiadomości i umiejętności, które przydadzą im się w dorosłym, samodzielnym życiu oraz na rynku pracy.

Agnieszka Wiśniewska
Koordynator projektu

Przewiń do góry Skip to content