KONFERENCJA 15.11.2010 r.

„Pomóż mi”
-II konferencja na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży
z autyzmem.
Węgrów, dn.15.10.2010 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
Przedszkoli, Szkół Podstawowych,
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
Rodzice i Lekarze

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w jednodniowej konferencji zorganizowanej przy współpracy wybitnych specjalistów zajmujących się na co dzień zarówno praktyką, jak i badaniami naukowymi dotyczącymi funkcjonowania osób z autyzmem w każdej dziedzinie życia społecznego.
Celem konferencji jest prezentacja profesjonalnej pomocy nauczycielom i terapeutom pracującym z osobami dotkniętymi autyzmem oraz rodzicom dzieci cierpiących na autyzm.

Konferencja odbędzie się:
w dniu 15 listopada 2010 roku
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie
przy ulicy Mickiewicza 23
w godz. 830 – 1530

Koszt udziału w konferencji wynosi 50 zł.
(osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o podanie danych)
Wpłaty proszę dokonywać na numer konta
POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W WĘGROWIE
98 9236 0008 0013 4327 2000 0010
Z dopiskiem „Opłata za udział w konferencji”

Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy składać na adres:
soszw.wegrow@wp.pl do dnia 10 listopada 2010. Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko uczestnika
• nazwę i adres placówki
• adres e-mail

Rejestracja uczestników i odbiór materiałów szkoleniowych rozpocznie się od godz. 830.

Prezes SPONiA Węgrów Dyrektor SOSzW w Węgrowie
Ewa Szyndler – Kułak Hanna KasperowiczSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Węgrowie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym i Autystycznym
„SPONiA – Węgrów”

KONFERENCJA SZKOLENIOWO- NAUKOWA
-na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem
„POMÓŻ MI”
Węgrów 15.11.2010 r.
Rekomendacja:
Mazowiecki Kurator Oświaty
Patronat:
Starosta Powiatu Węgrowskiego
Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach

email soszw.wegrow@wp.pl


PROGRAM KONFERENCJI

PONIEDZIAŁEK, 15 LISTOPADA 2010 r.
830 – 930  Rejestracja uczestników, rozdanie materiałów szkoleniowych,  zwiedzanie Ośrodka
930 – 940Powitanie gości oraz prelegentów Dyrektor Ośrodka –  Hanna Kasperowicz
940 – 955Oficjalne otwarcie konferencji. Uroczyste powitanie uczestników : Mazowiecki Kurator Oświaty – Karol Semik Starosta Węgrowski – Krzysztof Fedorczyk Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach – prof. dr hab. Antoni Jówko  
955 – 1015Zaburzenia w funkcjonowaniu rodzin dzieci niepełnosprawnych dr n. h. Maria Ożóg- Radew Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny  w Siedlcach
1015 – 1100Wielokierunkowe podejście do wspomagania osób z autyzmem       mgr Joanna Grochowska Fundacja „Synapsis” Warszawa
1100 – 1130Całościowe zaburzenia rozwoju – aspekty medyczne dr n. med. Gabriela Jagielska Instytut Psychiatrii Akademii Medycznej w Warszawie  
1130 -1200Przerwa na kawę
1200 – 1230Kompetencje językowe i komunikacyjne dzieci z autyzmem – – co oceniać żeby dobrze pomóc? mgr Katarzyna Siwek Fundacja „ Synapsis” Warszawa
1230 – 1300Jak dziecko z autyzmem odbiera świat?                                    mgr Jadwiga Laliczyńska Stowarzyszenie  „PRAXIS” Skarżysko – Kamienna
1300 -1320Trudnezachowania  naszych dzieci – spróbuj je zrozumieć i pomóc. wystąpienia rodziców ( Rodzice 2-ga dzieci z autyzmem)
1320 – 1345Dyskusja
1345 – 1400Podsumowanie konferencji: Dyrektor Delegatury w Siedlcach – Kuratorium Oświaty w Warszawie                                         Joanna Kaniuk  Zakończenie konferencji: Starosta Węgrowski                                        Krzysztof Fedorczyk Wydanie zaświadczeń.
1400 – 1530Obiad
Przewiń do góry Skip to content