Wystąpienie przedstawicieli SCWEW w Węgrowie na IX Międzynarodowym Kongresie Inkluzji Społecznej w Siedlcach

       Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą działające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie realizuje różnorodne zadania mające na celu propagowanie idei edukacji włączającej w środowisku. W związku z tym przedstawiciele SCWEW wzięli udział w IX Międzynarodowym Kongresie Inkluzji Społecznej „W poszukiwaniu antropologii pedagogicznej. Nadzieje i rozczarowania edukacji inkluzyjnej.” Kongres odbył się w dniach 23-24 maja 2022 r.  w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Przedsięwzięcie patronatem objęli: JM Rektor UPH w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina, Jego Ekscelencja ks. Biskup Kazimierz Gurda, Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik i Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski. Komitet honorowy stanowiły: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPH w Siedlcach dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni oraz Dyrektor Instytutu Pedagogiki UPH w Siedlcach dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni. Kongres zainaugurował występ dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie. Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpień przedstawicieli świata naukowego z różnych uczelni z terenu Polski i innych krajów, w tym Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Wenezueli. SCWEW w Węgrowie reprezentowały Pani Hanna Kasperowicz – lider projektu oraz Pani Gabriela Strąk – ekspert ds. edukacji włączającej. Podczas swojego wystąpienia Pani Hanna Kasperowicz omówiła zasady i obszary działania SCWEW, zwróciła uwagę na istotną rolę placówek kształcenia specjalnego w modelu ich funkcjonowania. Przybliżyła informacje dotyczące przedszkoli i szkół korzystających ze wsparcia. Przeanalizowała najważniejsze zadania stawiane SCWEW. Podkreśliła duże znaczenie współpracy z placówkami będącymi partnerami w projekcie oraz omówiła najważniejsze obszary tej współpracy. Przybliżyła zrealizowane dotychczas działania projektowe. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników kongresu. Udział w tym przedsięwzięciu przyczynił się do popularyzacji edukacji włączającej w środowisku.

Kampania społeczna realizowana przez SCWEW w Węgrowie

       Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” zakłada realizację kampanii społecznej wspierającej rozwój włączającej społeczności lokalnej. Okazją do zrealizowania tego zadania były obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Zespół SCWEW przygotował happening „Dzień Świadomości Autyzmu i AAC”. Uroczystość odbyła się 05.04.2022 r. Uczestnicy zgromadzili się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie i wspólnie przeszli na Rynek Mariacki. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Węgrowie, Rady Miasta Węgrowa, zaprzyjaźnionych instytucji, partnerów projektu oraz uczniowie i nauczyciele z placówek oświatowych, w tym: Przedszkola nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie, Przedszkola nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie, Przedszkola nr 2 „Pod słoneczkiem” w Węgrowie, Niepublicznego Przedszkola Artystycznego Koala w Węgrowie, Katolickiego Przedszkola św. Antoniego w Węgrowie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, liceum i technikum z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworku. W formie zdalnej do kampanii przyłączyło się również Przedszkole Samorządowe w Starejwsi. Wszystkich zebranych powitała Pani Hanna Kasperowicz, dyrektor SOSW w Węgrowie i lider projektu. Przybliżyła informacje dotyczące obchodów, cele kampanii oraz założenia edukacji włączającej. Następnie zabrali głos zaproszeni goście. W dalszej części happeningu uczestnicy bawili się wspólnie przy muzyce, zachęcali do udziału w zabawie mieszkańców Węgrowa, rozdawali ulotki informacyjne. Ulotki zostały także przekazane do szkół uczestniczących  w projekcie spoza Węgrowa i rozpowszechnione w ich lokalnym środowisku. Kampania była skierowana do społeczności lokalnej z terenu powiatu węgrowskiego. Miała na celu przybliżenie informacji na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, poszerzenie świadomości osób ze społeczności lokalnej odnośnie zróżnicowanych potrzeb członków tej społeczności oraz przybliżenie aspektów związanych z budowaniem edukacji włączającej i włączającego środowiska lokalnego.

Podsumowanie konferencji inaugurującej projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

            Konferencja inaugurująca projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie odbyła się w dniu 29.03.2022 r. w Węgrowskim Ośrodku Kultury. Wzięło w niej udział ponad 100 uczestników. Przybyłych gości powitała Pani Ewa Besztak Starosta Węgrowski. Następnie zabrał głos Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki, który zaszczycił wszystkich swoją obecnością. Wśród gości znaleźli się także Pani Maria Koc Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Dorota Skrzypek I Mazowiecki Wicekurator Oświaty, przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wraz z grupą studentów, władz samorządowych z terenu powiatu węgrowskiego, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, Biblioteki Pedagogicznej w Węgrowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie i innych instytucji współpracujących z organizatorami. Przybyli także licznie dyrektorzy, nauczyciele z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych z terenu powiatu węgrowskiego oraz rodzice kształconych tam uczniów. Informacje na temat założeń projektu oraz zadań realizowanych przez SCWEW przekazała Pani Hanna Kasperowicz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie i lider SCWEW. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawych wystąpień naukowych. Pani prof. Tamara Zacharuk reprezentująca Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach wygłosiła prelekcję na temat „Rola i znaczenie edukacji włączającej w procesie inkluzji społecznej”. Pani Ewelina Ciarka ekspert AAC przybliżyła uczestnikom temat  „Optymalizacja narzędzi AAC do możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu”. Prezentację prototypowego rozwiązania – wirtualnej rzeczywistości w terapii nieśmiałości i lęku społecznego oraz w treningu umiejętności społecznych przedstawili Pan dr Andrzej Sędek z Instytutu Pedagogiki i Pan dr Artur Niewiadomski z Instytutu Informatyki UPH w Siedlcach. Uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne dotyczące edukacji włączającej oraz wypełnili ankiety ewaluacyjne. Podczas przerwy kawowej i obiadowej mieli okazję do wymiany poglądów na temat omawianych zagadnień i występujących w placówkach oświatowych problemów.           
          Konferencja była transmitowana online, co ułatwiło dotarcie do jak największej grupy odbiorców. Osoby zainteresowane mogą obejrzeć konferencję wchodząc na stronę internetową SOSW w Węgrowie w zakładkę SCWEW. Organizatorzy mają nadzieję, że przedsięwzięcie przyczyniło się do popularyzacji tematyki edukacji włączającej w środowisku.

KONFERENCJA ONLINE 29.03.2022r.

Odtwórz wideo

KONFERENCJA 29.03.2022r.

Program konferencji:
8.30 – 9.00 – Rejestracja uczestników.
9.00 – 9:30 – Uroczyste otwarcie Konferencji
– p. Maria Koc – Senator RP, p. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski.
09.30 – 10.00 – Pilotażowe wdrożenie SCWEW. Przedstawienie członków Zespołu SCWEW.
– p. Hanna Kasperowicz – dyrektor SOSW w Węgrowie, lider SCWEW.
10.00 – 11.30 – Rola i znaczenie edukacji włączającej w procesie inkluzji społecznej
– dr hab. prof. ucz. Tamara Zacharuk.
11.30 – 12.00 – Przerwa kawowa.
12.00 – 13.30 – Optymalizacja narzędzi AAC do możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu
– mgr Ewelina Ciarka – ekspert  AAC.
13.30 – 14.30 – Prezentacja prototypowego rozwiązania – wirtualnej rzeczywistości w terapii nieśmiałości i lęku społecznego oraz w treningu umiejętności społecznych.
– dr Artur Niewiadomski – Instytut Informatyki, mgr inż. Kamil Skarżyński – Instytut Informatyki, dr Andrzej Sędek – Instytut Pedagogiki.
14.30 – 15.30 – Obiad.
15.30 – Podsumowanie konferencji
– p. Hanna Kasperowicz – dyrektor SOSW w Węgrowie, lider SCWEW.

DZIEŃ CHORÓB RZADKICH W PLACÓWKACH SCWEW

Światowy Dzień Chorób Rzadkich w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim

       W ramach obchodów Światowego Dnia Chorób Rzadkich w klasach 1-3 odbyły się lekcje poświęcone genetycznym chorobom rzadko występującym oraz ludziom z niepełnosprawnościami. Dzieci wysłuchały opowieści nauczycieli wspartych rysunkami, fotografiami i prezentacjami multimedialnymi. Dowiedziały się, czym są choroby rzadkie, czym się charakteryzują. Na przykładzie trzech z nich – hemofilii, zespołu Pradera-Williego oraz mukowiscydozy, dowiedziały się jak ciężka choroba genetyczna wpływa na życie dzieci i dorosłych. Uczniowie podzielili się też własnymi doświadczeniami oraz wiedzą na temat chorób rzadkich, o których słyszeli w mediach.
     Rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy różni, ale możemy mieć takie same marzenia i cele. Nie mamy wpływu na to ,czy urodzimy się z niebieskimi oczami , czy kasztanowymi włosami, ani też na to ,czy urodzimy się w pełni sprawni. Osoby niepełnosprawne nie są osobami chorymi. Ich niepełnosprawności nie da się wyleczyć. Żyją z nią i muszą ją zaakceptować. My wszyscy też. W Polsce żyje około 3 mln osób niepełnosprawnych i my jako społeczeństwo musimy otoczyć je opieką i stworzyć warunki do najlepszego życia. Oglądaliśmy zdjęcia z Olimpiad Specjalnych. Dowiedzieliśmy się co wpływa na powstanie u dziecka zespołu Downa (dodatkowy chromosom) . Ku naszemu zdziwieniu,  uczniowie bardzo dojrzale wypowiadali się na temat tego, że każdy z nas jest wyjątkowy i każdemu należy się szacunek. Do jednej z klas uczęszcza chłopiec, którego siostrzyczka ma zespół Downa. Opowiadał o tym jaka jest i dlaczego uczy się w innej szkole niż on. Zajęcia miały często formę warsztatową. Biblioteka szkolna zgromadziła zestaw książek dla dzieci na temat akceptacji osób z niepełnosprawnościami, które zostały polecone naszym uczniom do przeczytania.           
      Dzieci z oddziałów zerowych uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez szkolną pielęgniarkę. Zajęły się czynnikami wpływającymi na nasze zdrowie, takimi jak: odpowiednie odżywianie i higiena. Rezultatem zajęć były wykonane wspólnie plakaty.

Przedszkole nr 3 im. M. Konopnickiej w Węgrowie

     W lutym w grupie dzieci 5,6 letnich zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce zdrowia. Podczas tego dnia dzieci dowiedziały się najważniejszych zasad zdrowego stylu życia na podstawie Piramidy Zdrowego Odżywiania i Aktywności Fizycznej. Kolejnym etapem zajęć była dyskusja na temat chorób. Powstała burza mózgów pt. „Jakie choroby znamy?”. Dzieci wymieniały nazwy chorób, które znają bądź, które pojawiły się u nich w rodzinie. Najczęściej wymienianymi dolegliwościami były : przeziębienie, złamanie, ból zęba, ból brzucha, ból ucha, alergia. Następnie dzieci zastanawiały się, do jakiego lekarza powinniśmy udać się z wybranymi dolegliwościami. Pojawiły się następujące specjalizacje lekarskie: pediatra, okulista, chirurg, ortopeda, alergolog, laryngolog. Na koniec zajęć dzieci przeniosły się do krainy lekarzy – SZPITALA, w ramach czego odgrywały scenki teatralne w relacji LEKARZ – PACJENT. Podczas scenek pojawiły się różne przybory z asortymentu lekarskiego – stetoskop, ciśnieniomierz, termometr i wiele innych.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Węgrowie

„DZIEŃ CHORÓB RZADKICH – 28.02.2022”

     W obszarze zdrowie- choroba na lekcjach biologii i godzinach wychowawczych w klasach BS zajęcia o tematyce „ Choroby rzadkie”. Uczniów zapoznano z definicją w/w chorób, jako źródło informacji wykorzystano treści i zdjęcia z internetu, co stanowiło prezentację dla uczniów. Podane były przykłady takich chorób występujących w Polsce. Uczniowie włączyli się do dyskusji, podawali przykłady takich przypadków z ich otoczenia. Opowiedziano historię Lenki chorej na chorobę rzadką, nauczyciel w jednej z klas zasugerował pomoc w ramach szkolnego wolontariatu dla chorej dziewczynki. Uczniowie pomysł przyjęli z entuzjazmem i postanowili przekazać symboliczną sumę z klasowych pieniędzy na koszty leczenia. Wychowawczyni na prośbę uczniów przekazała pieniądze na konto dla chorej Lenki. Zrealizowane tematy zostały udokumentowane w dzienniku elektronicznym.

 Koordynator BS Małgorzata Góral

Niepubliczne Przedszkole DELFINEK w Sulejówku

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

Dnia 28 lutego 2022r. obchodziliśmy Dzień Chorób Rzadkich. Jest to międzynarodowa kampania mająca na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat chorób rzadkich i pokazanie, jaki wpływ mają one na codzienność osób chorujących. Po raz pierwszy dzień ten był obchodzony w 2008r.  w Stanach Zjednoczonych i przez 13 lat objął 36 państw. Wykrycie i leczenie chorób rzadkich jest bardzo trudne. Aż 80% z nich ma podłoże genetyczne. Chorób rzadkich jest na świecie od pięciu do ośmiu tysięcy. Łączy je ciężki i zazwyczaj przewlekły przebieg.
W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy szereg działań mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat chorób rzadkich:
– w oddziale przedszkolnym przeprowadzono zajęcia na temat zdrowia. Następnie dzieci wykonały pracę plastyczną  pt: „ Jak dbam o zdrowie”
– wychowawcy w klasach poruszali tematykę tych chorób,
– pani pielęgniarka przeprowadziła ciekawą pogadankę na temat chorób rzadkich,
– przygotowano gazetkę z najważniejszymi informacjami odnośnie trudności, z jakimi zmagają się osoby dotknięte  chorobami rzadkimi,
– w świetlicy szkolnej zostały przeprowadzone zajęcia związane z tematyką chorób rzadkich.

Technikum w Węgrowie

Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. E. Grzymały w Sadownem

DZIEŃ PĄCZKA W PLACÓWKACH SCWEW

W Tłusty Czwartek…pączek łączy!

24 lutego w Tłusty Czwartek obchodziliśmy w I LO Dzień pączka, który odbywał się pod hasłem: „Pączek łączy, bo da się podzielić”. Uczniowie podejmowali rozmaite aktywności, by pokazać, że współpraca, umiejętność dzielenia się i empatia przynoszą pozytywne rezultaty. Tworzyli pomysłowe prace, których motywem przewodnim były hasła: „Pączek łączy”, „Niech, co dobre pączkuje”, „Szkoda, że pączki nie rozmnażają się przez pączkowanie”. W ten sposób dowiedli, że piękną polską tradycję można połączyć z kreatywnymi działaniami, które przynoszą radość innym i pełnią funkcję integracyjną, zgodnie z hasłem: „Podziel się pączkiem! Niech, co dobre, pączkuje!”

Akcja zorganizowana w ramach współpracy Branżowej Szkoły I Stopnia ze SCWEW.

Nawiązując do tradycji ” Tłustego Czwartku” 24 lutego 2022r. w naszej szkole obchodzimy “Dzień Pączka”. W ramach edukacji włączającej uczennice  Branżowej Szkoły I Stopnia przygotowały pyszne pączki. W akcję zaangażowali się również nauczyciele, wykorzystano zaplecze kuchni w internacie, pomoc pracowników kuchni. Gotowe pączki stanowiły poczęstunek dla uczniów i nauczycieli. Perfekcyjnie zaplanowane działania były przyczyną radości, otwartości i akceptacji społeczności szkolnej.

Przedszkole Delfinek

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła tłustych pączków nasmażyła”.

Dobra atmosfera w naszej szkole oraz troska o tradycje to dwa powody, dla których Samorząd Uczniowski zorganizował  – Dzień Pączka. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły mogli tego dnia skosztować pyszne pączki, bo w tłusty czwartek nie powinno liczyć się kalorii. Zgodnie z tradycją w ostatni czwartek przed Wielkim Postem dozwolone jest objadanie się. Jeden z przesądów mówi, że kto nie zje w tłusty czwartek ani jednego pączka, temu w życiu nie będzie się wiodło.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku Mazowieckim

Technikum w Węgrowie

Przygotowania do konferencji inaugurującej projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

    W styczniu 2022 r. rozpoczęliśmy realizację drugiego etapu projektu. Jednym z ważnych przedsięwzięć zaplanowanych w tym okresie jest organizacja konferencji inaugurującej działanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą  w Węgrowie. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem konferencji. Odbędzie się ona w dniu 29.03.2022 r. W programie znajdą się ciekawe wystąpienia prelegentów, treści dotyczące założeń edukacji włączającej, modelu SCWEW oraz zrealizowanych i zaplanowanych na kolejne miesiące działań naszego Centrum. Wkrótce opublikujemy dokładne informacje dotyczące organizacji konferencji, prelegentów i szczegółowy program. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do popularyzacji edukacji włączającej w środowisku lokalnym.

Wypożyczalnia w SCWEW w Węgrowie wkrótce rozpocznie swoją działalność

     Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” wśród planowanych rodzajów wsparcia kierowanego do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych zakłada rozpoznanie potrzeb tych placówek w zakresie wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, dokonanie zakupu potrzebnego sprzętu oraz utworzenie i prowadzenie wypożyczalni. W styczniu 2022 r. zakończyliśmy proces przeprowadzania pogłębionych diagnoz w przedszkolach i szkołach objętych wsparciem. Informacje zgromadzone w przygotowanych raportach z diagnoz wykorzystaliśmy do sporządzenia wykazu najpotrzebniejszego sprzętu specjalistycznego i innych pomocy. Obecnie jesteśmy w trakcie dokonywania zakupów i organizowania wypożyczalni. Niebawem placówki ogólnodostępne będą mogły korzystać ze wsparcia naszego SCWEW w tym zakresie. Wśród działań przewidziana jest także pomoc w doborze sprzętu oraz instruktaże i szkolenia z zakresu jego obsługi. Chcemy, aby nasze działania spełniły w jak największym stopniu oczekiwania nauczycieli, uczniów i rodziców oraz przyniosły pozytywne, wymierne efekty.

Rola SCWEW w działaniach na rzecz edukacji włączającej.

       Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) został opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie, będący jednostką organizacyjną Powiatu Węgrowskiego, służy wprowadzeniu w życie założeń tego modelu na zasadzie pilotażu.
       Pojęcie edukacji włączającej rozumiane jest tu jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, które ma na celu zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału tak, by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę ich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.
Główne cele funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą obejmują:
1)przygotowanie placówek specjalnych do nowej roli w zakresie wdrażania edukacji włączającej
2)zwiększenie efektywności działań na rzecz dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wykorzystanie zasobów i potencjału kadry placówek specjalnych
3)poszerzenie wiedzy i doskonalenie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą, klasą zróżnicowaną
4)wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego w celu tworzenia lokalnych rozwiązań na rzecz wdrażania edukacji włączającej wysokiej jakości. 
         Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą według założeń modelu ma stanowić ważne ogniwo w systemie kształcenia oraz działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Przewiń do góry Skip to content