WIZYTA W SZKOLE SŁOWACKIEJ

Wśród działań wdrażanych w projekcie „Lets play with fairy tales” realizowanym w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” istotną rolę pełnią tzw. wizyty robocze, czyli spotkania przedstawicieli szkół partnerskich. Pierwsze z nich odbyło się w słowackiej szkole noszącej nazwę Spojena Szkola. Wzięło w nim udział pięć osób z naszego Ośrodka: koordynator projektu i czterech nauczycieli. Wyjechali 8 listopada 2010r. i po całodziennej podróży dotarli do miasta Złote Moravce, w którym znajduje się szkoła partnerska. Program wizyty obejmował trzy dni od 9 do 11 listopada 2010r. i był bardzo bogaty. W spotkaniach projektowych brało udział łącznie 23 nauczycieli: po 5 przedstawicieli szkół ze Słowacji, Polski, Słowenii, Węgier i 3 osoby z Czech. Odbywały się prezentacje poszczególnych szkół, kadry pedagogicznej, uczniów oraz wykorzystywanych metod i form pracy. Dyskutowano na temat systemów szkolnictwa w każdym z krajów partnerskich. Planowano działania konieczne do zrealizowania wspólnie lub w każdej szkole indywidualnie do czasu kolejnej wizyty roboczej, która będzie miała miejsce w maju 2011r. na Węgrzech. Ustalano sposoby dokumentowania podejmowanych przedsięwzięć.
Spotkanie dostarczyło uczestnikom nowych doświadczeń i informacji, które można przenieść na grunt własnej placówki. Zacieśniło relacje miedzy przedstawicielami szkół partnerskich. W szkole słowackiej zostaliśmy przyjęci bardzo ciepło i przyjaźnie. Nauczyciele uczestniczący w projekcie okazali się miłymi osobami i świetnymi fachowcami.
Wizyta posłużyła także promocji Węgrowa i naszego regionu poza granicami kraju. Chcielibyśmy podziękować Urzędowi Miasta w Węgrowie i Urzędowi Marszałkowskiemu za udostępnienie materiałów promocyjnych, które mogliśmy przekazać przedstawicielom szkół partnerskich.

                                          Agnieszka Wiśniewska
                                          Koordynator projektu
Przewiń do góry Skip to content