Kadra Ośrodka

Dyrektor

Hanna Kasperowicz

Od 1997 roku dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie jest pani Hanna Kasperowicz, która pełni tę funkcję do dzisiaj.

Dyrektor

Hanna Kasperowicz

Od 1997 roku dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie jest pani Hanna Kasperowicz, która pełni
tę funkcję do dzisiaj.

Wicedyrektor Agnieszka Wiśniewska

W 2002 roku na stanowisko wicedyrektora powołano panią Agnieszkę Wiśniewską. Stanowisko to obejmuje do dzisiaj.

Kierownik Internatu
Maria Krasnodębska

Od 2003 roku kierownikiem drugiego domu dla naszych uczniów - Internatu jest pani Maria Krasnodębska.

Przewiń do góry Skip to content