TERAPIA TAKTYLNA

W dniach 13-14 marca 2010 r nauczyciele z SOSzW w Węgrowie wzięli udział w szkoleniu na temat „Terapia taktylna metodą dr Swietłany Masgutowej”.

Neurokinezjologiczna terapia taktylna oznacza „pobudzenie dotykowe”. Opiera się na podstawowych założeniach neurologii, psychologii, teorii integracji sensorycznej. Jest to forma masażu stosowana jako metoda rehabilitacji i wspierania rozwoju osób z problemami psychoruchowymi oraz jako profilaktyka w celu zapobiegania nieprawidłowościom rozwojowym u dzieci. Metoda ta reguluje wrażliwość dotykową organizmu i optymalizuje pracę systemu dotykowego, a w konsekwencji otwiera drogę do nowego uczenia się, które rozumiane jest jako rozwój ruchowy, emocjonalny, społeczny, poznawczy.

Terapia taktylna ma na celu:

·        Regulację i normalizację percepcji dotykowej ,

·        Równoważenie napięcia mięśniowego,

·        Wspieranie procesów integracji sensorycznej

·        Aktywizowanie mechanizmów integracji sensoryczno-motorycznej

·        Kształtowanie świadomości kinestetycznej.

      Dzięki zastosowaniu terapii taktylnej dzieci i młodzież z deficytami  rozwojowymi mają szanse na usprawnianie poziomu funkcjonowania różnych zmysłów oraz przezwyciężanie problemów natury psychologicznej, takich jak nieśmiałość , trudności w nawiązywaniu kontaktów itp.

Agnieszka Żurawicka

Przewiń do góry Skip to content