ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY NR 3

“Żyć, uczyć się, pracować, być członkiem grupy rówieśniczej\” – to marzenie każdego człowieka. Wszyscy chcemy czuć się kochanymi, potrzebnymi, czerpać z życia jak najwięcej radości.
W zajęciach zespołu rewalidacyjno – wychowawczego nr 3 uczestniczą najmłodsi wychowankowie Ośrodka. Podstawą kierowania dzieci, młodzieży i dorosłych na tego typu zajęcia jest orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności uczestnika zajęć ze wskazaniem na grupowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. W grupie jest trzech uczestników zajęć, z którymi współpracuje nauczyciel – pedagog specjalny i asystent osoby niepełnosprawnej. Pracę zespołu wspomagają specjaliści: rehabilitant, psycholog, logopeda. Zajęcia dla uczestników grup rewalidacyjnych organizowane są codziennie od poniedziałku do piątku i stanowią czterogodzinny blok. Celem naszej pracy jest rozwijanie autonomii ucznia, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz wyposażenie go w takie umiejętności, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby oraz aby:
• mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób: współpraca z logopedą, wykorzystanie komunikacji niewerbalnej,
• zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych: praca nad samoobsługą, nauka prostych czynności życiowych w asyście osoby wspomagającej.

• mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności.
Każdy uczestnik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ma indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany do jego możliwości, wieku rozwojowego, preferencji i zainteresowań.
Indywidualizacja to w zasadzie jedyna droga prowadząca do uzyskania dobrego kontaktu z uczestnikiem, co jest nie tylko podstawowym celem naszej pracy, ale również stanowi warunek powodzenia edukacji.

Wychowawca
Anna Błońska

Przewiń do góry Skip to content