PROJEKT „POMAGAM, UCZĘ, DAJĘ RADOŚĆ…” DOBIEGA KOŃCA

Niedawno rozpoczęliśmy realizację projektu „Pomagam, uczę, daję radość – terapeutyczne wsparcie w celu integracji ze środowiskiem wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie”, a już dobiega on końca. Udział w zaproponowanych zajęciach umożliwił beneficjentom rozwój zainteresowań i uzdolnień oraz korektę występujących u nich zaburzeń. Stał się okazją do nawiązania bliższych relacji z rówieśnikami. Ewaluacja przeprowadzona na zakończenie projektu wskazuje, że dzięki udzielonemu wsparciu zostały osiągnięte wszystkie założone rezultaty. Dziewczęta i chłopcy nabyli umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, wzrosło ich poczucia własnej wartości oraz motywacja do integracji ze środowiskiem. Nastąpił także wzrost umiejętności komunikacyjnych. Wkrótce beneficjenci będą mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się jeszcze w lutym 2012r.

Koordynator projektu

Przewiń do góry Skip to content