ZESPÓŁ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZY NR 2

Do zespołu Rewalidacyjno – Wychowawczego nr 2 uczęszczają Alicja, Jan i Natalia. Dzieci są w wieku 10 -12 lat.
Plan dnia dostosowany jest do możliwości i potrzeb uczniów, gdyż to one nadają rytm pracy. Stałymi elementami tygodniowego rozkładu zajęć (planu) jest poranny krąg, ćwiczenia kształtujące rozwój m.in. program Knillów, i zachowania społeczne, masaż oraz zajęcia relaksacyjne a także stymulacja percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, smakowej.
Wykorzystujemy również elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, stymulacje polisensoryczną oraz muzykoterapię.
Wychowankowie Zespołu mają opracowane Indywidualne Programy w oparciu o specjalistyczną diagnozę (P-PAC i Monachijską funkcjonalna diagnostykę rozwojową), które pozwalają dostosować treści kształcenia, terapii oraz metody pracy tak aby dziecko mogło osiągnąć maksymalny rozwój.
Poza programem ramowym dzieci uczestniczą dodatkowo w zajęciach z zakresu Alternatywnych Metod Komunikacji(AAC), dogoterapii, terapii taktylnej i rehabilitacji.
Praca w Zespole Rewalidacyjno – Wychowawczym to obecność i serce. To oczekiwania dzieci, którym należy umieć sprostać oraz wiara w lepsze jutro.
„Bo trzeba mieć oczy, które widzą, uszy, które słyszą i serce, które rozumie.”


Wychowawca: Iwona Zarzycka

Przewiń do góry Skip to content