ZAJĘCIA WEDŁUG METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE W KLASIE II-IIIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Metoda Ruchu Rozwijającego nawiązuje do wczesnodziecięcego doświadczenia człowieka, wykorzystując dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne, społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębienia kontaktu z innymi ludźmi. Każda pojawiająca się aktywność podczas zajęć dobrana została tak, aby uwzględnić potrzeby indywidualne każdego dziecka, jak i całej grupy.
Planując pracę z moją grupą, odniosłam się do 6 podstawowych kategorii ruchu:

  1. Świadomość ciała (rolowanie, przepychanie, skoki);
  2. Świadomość przestrzeni (poruszanie się i nazywanie kierunków);
  3. Zwiększanie umiejętności koncentracji uwagi (skupianie uwagi na sobie, na przestrzeni na podłodze);
  4. Wykształcanie pozytywnych relacji z inną osoba (relacje doświadczane w parach – „z”, „razem”, „przeciwko”);
  5. Wykształcanie pozytywnych relacji wewnątrz grupy (stopniowo od pracy w parach do pracy w grupie);
  6. Ruch kreatywny prowadzący do tańca (wyzwalanie ekspresji celem pokazania siebie).
    Wykonywane zadania są formą aktywności, a nie ćwiczeń – celem zajęć jest rozwój emocjonalny, społeczny, rozwój świadomości części ciała i jego poczucie w przestrzeni, a nie podnoszenie sprawności ruchowej.
    Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego są bardzo lubiane przez moją grupę, ponieważ są dobrowolne, zaspokajają ich potrzebę ruchu oraz spontaniczność. Dla mnie natomiast są pomocne w obserwacji zachowań dzieci bez ich oceniania; istotnie wspomagają rozwój dziecka, jego sferę emocjonalną i społeczną.

Wychowawca: Lidia Tulwin

Przewiń do góry Skip to content