W INTERNACIE OŚRODKA – GRUPA I

I grupę wychowawczą internatu tworzą cztery dziewczynki w różnym wieku: dwie Anie, Justyna i Kamila. Wychowanki różnią się między sobą pod względem osobowości i charakteru, jednak łączy je pogodne usposobienie oraz pozytywne nastawienie. Zawsze chętnie wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w zajęciach.
Celem naszej pracy wychowawczo – opiekuńczej w roku szkolnym 2012/2013 jest utrwalanie zdobytych zdolności oraz rozwijanie ich. Poza podstawowymi umiejętnościami, takimi jak bezpieczne zachowywanie się w codziennym życiu, szczególną wagę przykładamy do kształtowania właściwego stosunku do obowiązku szkolnego. Zajęcia podzielone są według głównych założeń wychowawczych:
• Wychowanie do życia w społeczeństwie – do którego zalicza się m.in.: prawidłowe i bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym, kształtowanie właściwych postaw wobec innych oraz prawidłowych interakcji międzyludzkich;
• Wychowanie patriotyczne i obywatelskie – czyli utrwalanie symboli Ojczyzny, przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii Polski;
• Wychowanie czytelniczo-medialne – w którego zakresie mieści się wspólne czytanie książek i magazynów, a także słuchanie słuchowisk, oglądanie filmów i programów tematycznych;
• Wychowanie prozdrowotne – mające na celu nauczenie wychowanków jak prawidłowo dbać o własne zdrowie i higienę;
• Wychowanie regionalne – czyli nauka o naszej małej ojczyźnie i środowisku, w którym wychowankowie funkcjonują;
• Wychowanie ekonomiczne – którego celem jest kształtowanie umiejętności gospodarowania środkami finansowymi i zdolności dokonywania samodzielnych zakupów;
• Wychowane ekologiczne – uwrażliwienie wychowanek na problemy środowiska naturalnego, oszczędzania energii przybliżenie prawidłowych postaw.
Wszystkie zajęcia przygotowane są z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanek. Dziewczynki chętnie biorą udział w konkursach, zawodach, warsztatach. Staramy się aby nasze podopieczne dobrze czuły się zarówno w grupie jak i społeczności internackiej. Pomagamy rozwijać indywidualne pasje oraz zainteresowania dziewczynek, co sprawia nam dużą satysfakcję i wzmaga chęci do dalszej pracy.

Wychowawcy: Alicja Chodowska, Anna Malinowska

Przewiń do góry Skip to content