UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU „POMAGAM, UCZĘ, DAJĘ RADOŚĆ…”

 Projekt „Pomagam, uczę, daję radość– terapeutyczne wsparcie w celu integracji ze środowiskiem wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie” dobiegł końca. Trwał od 1.09.2011r. do 29.02.2012r. W ramach działań projektowych objęto wsparciem 40 beneficjentów w wieku od 15 do 23 lat, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie, mieszkańców Powiatu Węgrowskiego. Konferencja podsumowująca projekt odbyła się 28.02.2012r. w siedzibie SOSzW w Węgrowie. Wzięli w niej udział beneficjenci, ich rodzice, inni uczniowie Ośrodka, nauczyciele i przedstawiciele środowiska lokalnego. Uczestnicy otrzymali materiały promocyjne. Podczas spotkania koordynator Agnieszka Wiśniewska przedstawiła prezentacje multimedialne dotyczące realizowanych działań, osiągniętych rezultatów, ewaluacji projektu. Następnie beneficjenci zaprezentowali inscenizację baśni opracowanej podczas zajęć bajkoterapii oraz taniec przygotowany w ramach choreoterapii. Występ młodzieży spotkał się z dużym uznaniem widzów. Po części oficjalnej uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na poczęstunek. Wszystkie koszty związane z organizacją konferencji zostały pokryte ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Agnieszka Wiśniewska
Koordynator projektu

Przewiń do góry Skip to content