PRACA W ODDZIALE ŁĄCZONYM I-II C SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Oddział łączony, kl.I-II c liczy 6 uczniów w wieku 7-8 lat (trzech chłopców i trzy dziewczynki). Dzieci są sympatyczne, bardzo wesołe, pozytywnie nastawione do świata i łatwo nawiązujące kontakty.
Celem naszej pracy jest głównie nabywanie umiejętności funkcjonowania społecznego, wiedzy ogólnej o świecie, stymulowanie i rozwijanie sprawności psycho-fizycznej, rozwijaniu samodzielności oraz ściśle z nimi powiązanych umiejętności typowo szkolnych np.: znajomości liter, czytania, sprawności grafomotorycznych, pisania oraz umiejętności matematycznych.
Praca odbywa się metodą ośrodków pracy, (najczęściej stosowaną w szkolnictwie specjalnym). Jest to metoda nauczania całościowego, pozwala łączyć działania dydaktyczne
i rewalidacyjne. Uczy widzenia, obserwowania, badania, myślenia, uczy wyciągania wniosków, przyczynowego i systematycznego ujmowania zjawisk społeczno-przyrodniczych. Temat szczegółowy opracowywany w ciągu jednego dnia stanowi mały fragment szerszego zagadnienia. Dzienne ośrodki pracy składają się na ośrodki tygodniowe, te z kolei tworzą ośrodki okresowe, i dalej ośrodki roczne
W każdym dziennym ośrodku pracy realizowane są etapy:
1) zajęcia wstępne
2) praca poznawcza – obserwacja, kojarzenie
3)ekspresja
4) zajęcia końcowe
Ponieważ optymalne efekty najlepiej osiągnąć przy wielokierunkowym oddziaływaniu, podczas zajęć posiłkujemy się różnorodnymi metodami , głównie: metodą czytania globalnego Glena Domana (bardzo efektywną i lubianą przez dzieci), elementami Metody Dobrego Startu, elementami metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metodą A,Ch.Knillów. Dzieci korzystają dodatkowo z szerokiego wachlarza zajęć tj. logopedia, dogoterapia, integracja sensoryczna, gimnastyka korekcyjna, terapia taktylna oraz rehabilitacja.
Oczywiście wszystkie treści, metody, formy a także cała organizacja zajęć dostosowana jest do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, szczególnie tych o charakterze zabawowym, muzyczno-ruchowych, plastycznych oraz imprezach świątecznych i okolicznościowych. Nauka jest efektywniejsza jeśli sprawia dziecku przyjemność a nauczyciel ma wtedy satysfakcję i chęci do dalszej pracy.

Wychowawca
Olga Kuzak

Przewiń do góry Skip to content