POWĘDROWAŁ ORSZAK MIKOŁAJOWY …

Dnia 6 grudnia 2012 r. odbyła się lekcja otwarta języka polskiego dla Zespołu Humanistycznego przeprowadzona w klasie IVa przez panią Anetę Żołnierzak. Celem lekcji było wdrażanie uczniów do samodzielnej interpretacji utworów literackich z zakresu poezji dziecięcej.
Na początku lekcji uczniowie zapoznali się z tekstem wiersza „Orszak Mikołajowy” Doroty Gellner. W trakcie rozmowy kierowanej przez nauczyciela dokonano analizy tekstu, następnie odbyło się losowanie ról przydzielonych uczniom. Zaproszeni nauczyciele mieli okazję zaobserwować jak przebrani uczniowie w trakcie inscenizacji prezentowali tytułowy orszak Mikołaja. Zadaniem wybranych uczniów, którzy pełnili rolę widzów, było ocenić koleżanki i kolegę, czy prawidłowo zainscenizowali sceny przejścia orszaku opisane w wierszu. Na koniec lekcji uczniowie wypełniali karty pracy. Celem ćwiczeń było powtórzenie wiadomości na temat dwuznaków.
Na lekcji sprawdziły się zastosowane metody pracy takie jak: praca z tekstem, rozmowa kierowana i inscenizacja. Wszyscy uczniowie współpracowali z nauczycielem i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Dzięki ich zaangażowaniu wszystko się udało! Jak na dzień Św. Mikołaja przystało uczniowie otrzymali w nagrodę – mikołajowe słodkości.
Nauczyciele wysoko ocenili lekcję, stwierdzając, że praca metodą inscenizacji pozwala na lepsze poznawanie innych oraz samego siebie, rozwija umiejętności ruchowe i teatralne. Pani Aneta Żołnierzak dodała, że metoda ta wspaniale aktywizuje klasę, daje wiele satysfakcji uczniom i jest doskonałym sposobem na urozmaicenie toku lekcji.

Anna Nowatcińska

Przewiń do góry Skip to content