ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym działają dwa oddziały przedszkolne  liczące po  pięciu zerówkowiczów. Są to dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dzieci autystyczne. Dzieci te obciążone są również wieloma dysfunkcjami fizycznymi.

Zespoły specjalistów pracujące z sześciolatkami  starają się wypracować działania zespołowe, gdyż wcześniej realizowane były zajęcia indywidualne z zakresu wczesnego wspomagania. W skład każdego zespołu edukacyjno – terapeutycznego wchodzą : nauczyciel prowadzący zajęcia z kształcenia zintegrowanego, logopeda, terapeuci.

Praca przebiega w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy umiejętności funkcjonalnych.

W ramach tygodniowego planu zajęć prowadzone są następujące zajęcia:

 gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, alternatywne metody komunikacji, wczesne wspomaganie, logopedia, dogoterapia oraz zajęcia kształcenia zintegrowanego.

W czasie zajęć stosowane są różnorodne formy pracy m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki  Sherbone, Program Aktywności Knilla, Metoda Dobrego Startu, Metoda Domana.

Na wstępnym etapie edukacji zapewniamy dzieciom:

– poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwości

– wyrównanie szans poprzez wprowadzanie ćwiczeń usprawniających wszystkie

   sfery rozwoju Bardzo ważną rolę dla przedszkolaków mają pierwsze sukcesy. Dlatego też, rozumiejąc istotę indywidualności, zespół stara się dostrzegać nawet te najdrobniejsze , przez innych niedostrzegane sukcesy.

Przewiń do góry Skip to content