ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE – NAUKĘ CZAS ZACZĄĆ…

Dnia 3 września 2012 roku rozpoczął się nowy rok szkolny. Serdecznie przywitaliśmy dzieci 5 i 6 – letnie uczęszczające do dwóch oddziałów zerowych. Są to przedszkolaki z autyzmem, zespołem Downa, oraz innymi niepełnosprawnościami. Oddział zerowy w naszej szkole zapewnia wychowanie, zabawę i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w szkole, opiekę w świetlicy przed i po zajęciach edukacyjnych. Treści, metody i organizacja nauczania dostosowana jest do indywidualnych możliwości każdego ucznia.
Przedszkolaki chętnie biorą udział w zajęciach plastycznych, między innymi malowanie dziesięcioma palcami. To jedna z metod terapii psychomotorycznych obejmująca manipulację farbami przy użyciu dłoni i palców. Niezbędne są farby w sześciu podstawowych kolorach: niebieski, czarny, czerwony, brązowy, zielony i żółty.
Metoda ta pomaga pokonywać lęk, uwolnić się od zaburzeń, wzmocnić wiarę we własne siły. Oprócz czynnych walorów terapeutycznych ma również wartości diagnostyczne. Malowanie palcami wykorzystywane jest dla nadania swobody wzorcom ruchowym oraz do uzyskania płynności ruchów.
Uczniowie uwielbiają skłonność do „packania się” w substancjach o konsystencji błota. Grupa doskonale się bawiła, wykorzystując swoją spontaniczność a efekty ich pracy możecie podziwiać poniżej.
Dużym powodzeniem wśród przedszkolaków cieszy się również czytanie globalne. Z wielkim zapałem i zaangażowaniem uczniowie podejmują próby czytania, cieszą się z najmniejszego sukcesu. Nauka czytania globalnego pełni ważną rolę w stymulacji rozwoju dziecka, doskonali i rozwija się percepcja wzrokowa oraz system pojęć. Metoda ta jest przyjemnością i radością. Proces nauki czytania metodą Domana przebiega z użyciem tzw. bitów informacji, są to białe kartoniki, na których napisane jest słowo w kolorze czerwonym. Nauka ta przebiega etapowo: pojedyncze słowa (wprowadzenie 15 słów z najbliższego otoczenia, rodziny), wyrażenia dwuwyrazowe (wprowadzanie etykiet z nazwami przedmiotów – najpierw wprowadzane są kolory), proste zdania, rozbudowane zdania oraz książki. Ilość sesji czytania wpływa na osłuchanie się z prawidłowym wzorcem artykulacyjnym słowa, ćwiczy słuch, różnicowanie wzrokowe oraz czynną artykulację dzieci poprzez powtarzanie ćwiczonego słowa.

Wychowawcy

Katarzyna Gierej

Magdalena Michalczyk

Przewiń do góry Skip to content