„MÓJ ŚWIAT – BAJKA”

W ramach projektu: „Mój świat – Bajka”  – wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych w arteterapii” realizowane są zajęcia artystyczne w zakresie: choreoterapii, muzykoterapii, plastykoterapii i teatroterapii. W zajęciach bierze udział 16 beneficjentów. Dzieci i młodzież mają możliwość rozwijania zainteresowań, zdobycia umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
       Aktywny udział we wspomnianych formach wsparcia pozwala na nawiązanie bliższych relacji z rówieśnikami, integrację społeczną, wzrost poczucia własnej wartości oraz możliwość samodzielnego podejmowania decyzji.Na zajęciach z choreoterapii uczestnicy zajęć kształtują umiejętności z zakresu usprawniania koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej, miedzy innymi poprzez  zabawy ruchowe przy muzyce, taniec oraz swobodne i świadome chodzenie. W obszarze  kształtowania umiejętności kontroli nad ruchami ciała wykonują proste układy taneczne, ilustrują ruchem określone czynności. Rozwijają wyczucie rytmu i elastyczności poprzez taniec w kręgu, ćwiczenia relaksacyjne z wykorzystaniem różnych przedmiotów, układy choreograficzne z piłką oraz inne ćwiczenia i zabawy przy muzyce. Treści programowe dotyczą między innymi wdrażania do bycia w różnych rolach społecznych i relacjach interpersonalnych, przezwyciężania trudności związanych z niepełnosprawnością poprzez usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji rozwojowych.
       Muzykoterapia to okazja do
 poznania nowych ludzi, wspólnej zabawy, ciekawych rozmów. To również  możliwość  tworzenia melodii i tekstów piosenek. Wspólnego muzykowania i nauki gry na instrumencie. Zajęcia muzyczne  umożliwiają beneficjentom odreagowanie emocjonalne, wygaszają reakcje agresywne, rozwijają wyobraźnię, ćwiczą umiejętność aktywnego słuchania oraz koncentrację. Ponadto rozwijają wrażliwość, twórcze myślenie i empatię oraz wzmacniają pożądane postawy, takie jak: tolerancja, szacunek dla innych, uczciwość, prawdomówność, otwartość i koleżeńskość. Poprawiają komunikację w grupie oraz aktywizują procesy poznawcze. Wspomagają  prawidłowy rozwój uczestnika zajęć, gdyż odgrywają  ważną rolę w budowaniu jego samooceny, rozwoju twórczego myślenia oraz w zapobieganiu i rozwiązywaniu różnych problemów.
    
   W ramach plastykoterapii  dziewczęta i chłopcy maja równe prawa i równy dostęp do środków plastycznych. Wspólne wykonywanie prac plastycznych owocuje rozbudzeniem wiary we własne siły i wyzwala optymizm. Poprzez twórczą aktywność podopieczni uczą się budować pozytywny obraz samego siebie oraz dostrzegać interesujące aspekty życia codziennego, doskonalą umiejętność komunikacji, uczą się nawiązywania kontaktów społecznych. Indywidualne prace stają się inspiracja do tworzenia dzieła grupowego – ilustracji do bajki. Podjęte działania wyzwalają pozytywne emocje, które pozwalają uczestnikom uwierzyć we własne możliwości, co w konsekwencji prowadzi do kształtowania postaw tolerancji i życzliwości.
       Cieszącą się dużym zainteresowaniem formą zajęć jest teatroterapia, gdzie dzieci i młodzież przygotowują przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka”. Przedstawienie zostanie zaprezentowane szerokiemu gronu odbiorców w maju 2012r. podczas obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.
       W kwietniu wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w wycieczce do Warszawy, gdzie w teatrze Rampa  obejrzą spektakl pt. „W pogoni za bajką”.

Przewiń do góry Skip to content