CIĄG DALSZY WIZYTY PANI SĘDZI ANNY MARII WESOŁOWSKIEJ W WEGROWIE…

W dniu 19 kwietnia 2012 roku w Węgrowskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja „Razem możemy wiele – bezpieczeństwo, profilaktyka i wychowanie w szkole” zorganizowana przez Starostę Węgrowskiego oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Patronat honorowy nad konferencją objęli Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Celem konferencji było omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem, profilaktyką i wychowaniem dzieci i młodzieży. Po oficjalnym otwarciu spotkania przez Panią Ewę Besztak – wicestarostę węgrowskiego rozpoczęły się wykłady zaproszonych prelegentów. Jako pierwsza wystąpiła Pani Sędzia Anna Maria Wesołowską, która mówiła na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w aspekcie prawnym. Szczególną uwagę zwróciła na profilaktykę i ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży. Nasz gość specjalny omówił nowe formy przestępstw – cyberprzemoc, sponsoring, zbyt wczesne rozpoczynanie życia seksualnego i grooming. Pani Anna Maria Wesołowska podsumowała swoje wystąpienie cytatem Jana Pawła II „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.
Następny w programie konferencji był wykład profesora doktora habilitowanego Sławomira Sobczaka z UPH w Siedlcach na temat „Teoretycznych podstaw przemocy w ujęciu realistycznym w kontekście czynników biopsychicznych i socjokulturowych ”. Pan Profesor w przystępny i humorystyczny sposób przedstawił uczestnikom konferencji te trudne zagadnienia. Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie młodszy inspektor mgr Karol Szwalbe przybliżył wszystkim zebranym bardzo ważny temat procedury ABC „Niebieskie karty” w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji Pani Gabriela Strąk w kilku zadaniach podsumowała działania powiatu węgrowskiego zmierzające do przygotowania projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”. Ostatni w programie był wykład pod tytułem „W trosce o dziecko – rodzice i wychowawcy” wykłoszony przez Panią doktor Beatę Bocian z UPH w Siedlcach. Uczestnicy konferencji z dużym zainteresowaniem słuchali tego wystąpienia.
W panelu dyskusyjnym prelegenci odpowiadali na zadawane pytania. Na zakończenie konferencji uczestnicy mieli okazję zakupić „Poradnik prawny” napisany przez Annę Marię Wesołowską i otrzymać wpis z dedykacją autorki. Dla zainteresowanych była możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia z Panią Sędzią.
W konferencji wzięło udział ponad 250 osób. Między innymi przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, władz lokalnych, dyrektorzy szkół, placówek oświatowych oraz różnych instytucji wspierających pracę szkoły. Poza tym pracownicy Sądu Rejonowego w Węgrowie, w tym duża grupa kuratorów sądowych, policjanci, wielu nauczycieli ze wszystkich typów szkół oraz studenci.
Uczestnicy konferencji bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny oraz organizacyjny spotkania.

Przewiń do góry Skip to content