APEL Z OKAZJI 11 – TEGO LISTOPADA

„Bo tylko drzewa nad grobem

Stojące niby gromnice

Mogłyby liści szelestem

Wyszumieć tę tajemnicę”

W piątek 9 listopada 2012 r.  odbył się w Ośrodku uroczysty apel z okazji  Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie gimnazjum i szkoły zawodowej w montażu słowno – muzycznym przybliżyli zgromadzonym dzieje „polskiej drogi do wolności”. Wszyscy uczniowie z powagą wysłuchali tej lekcji historii upamiętniającej ważne wydarzenia związane z polską państwowością. Uroczystość została przygotowana przez panie: Barbarę Witkowską, Annę Nowatcińską, Magdalenę Dawidziuk i Magdalenę Michalczyk. Celem apelu było nie tylko wzbogacenie wiedzy uczniów i kształtowanie szacunku dla historii minionych pokoleń, ale również uświadomienie małym Polakom ich  roli i wartości w życiu narodu.

„Obowiązki wobec ojczyzny doty­czą każdego Polaka. Każdy powi­nien swoją pracą, miłością i troską ogarniać cały naród. Trwanie w wierze, troska o rozwój życia du­chowego, zachowanie dobrych oby­czajów, więzi z rodziną i najbliższy­mi, troska o kulturę słowa i umiło­wanie tradycji narodowych są czyn­nikami budującymi naród bez względu na sytuację historyczną, okoliczności polityczne, warunki ekonomiczne.”                                                                            

         Jan Paweł II (VII pielgrzymka do Polski 1999 rok )

Przewiń do góry Skip to content