ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU “CHCĘ BYĆ WŚRÓD WAS…”

W ramach projektu „Chcę być wśród was – włączenie dzieci z autyzmem oraz ich rodzin do życia w społeczeństwie (VII. Promocja integracji społecznej 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji) ) w lipcu zakończyliśmy  prowadzenie terapii z zakresu Alternatywnych Metod Komunikacji (AAC), dogoterapii, muzykoterapii, integracji sensorycznej, modelu TEACH oraz czytania globalnego według metody Glena Domana. Rodzice brali udział w zajęciach metodą Carole Sutton. W trakcie prowadzenia działań projektowych szczególny nacisk kładziony był na: przystosowanie dzieci do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, nabycie umiejętności współpracy i współdziałania, poprawę umiejętności odbierania bodźców zewnętrznych, zwiększenie poczucia własnej wartości, poznanie różnorodnych  sposobów komunikowania się, przełamywanie własnych lęków, zahamowań, eliminowanie trudnych zachowań, poprawa percepcji słuchowo- ruchowej, podniesienie świadomości społecznej w zakresie autyzmu, niwelowanie przyczyn zaburzeń zachowania. Wszyscy beneficjenci byli zadowoleni ze wsparcia udzielonego w ramach prowadzonych terapii.

Koordynator projektu

Gabriela Strąk

Przewiń do góry Skip to content