CHCĘ BYĆ WŚRÓD WAS … – PROJEKT W RAMACH POKL

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie rozpoczyna realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Projekt nosi tytuł „Chcę być wśród was – włączenie dzieci z autyzmem oraz ich rodzin do życia w społeczeństwie” . Celem głównym projektu jest wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego i jego twórczej osobowości. Projekt skierowany jest do samych dzieci oraz do ich rodziców.
Koordynatorem projektu jest Gabriela Strąk – pedagog szkolny w SOSzW w Węgrowie.
Zadania prowadzone w ramach projektu mają :
•przystosować dziecko autystyczne do życia w społeczeństwie,
•integrować dzieci niepełnosprawne ze zdrowymi rówieśnikami,
•rozwijać i stymulować jego możliwości komunikowania się,
•eliminować trudne zachowania,
•rozwijać wielozmysłowość,
•pomóc rodzinie w wychowywaniu i edukowaniu dzieci,
•wyzwolić w nich twórczą osobowość
Wsparciem objęta zostanie grupa 11 osób (9 chłopców i 2 dziewczynki), oraz dodatkowo 6 osób – oboje rodziców trójki dzieci. W każdym przypadku projekt bierze pod uwagę dostęp obu płci do działań, mając na względzie równość płci – w grupie dzieci objęci wsparciem są chłopcy i dziewczynki, w przypadku rodziców, projekt zakłada uczestnictwo w projekcie mężczyzn i kobiet w równej liczbie, z uwagi na charakter zajęć oraz zasady metody Caroll Satton.
Projekt będzie realizowany przez okres 9 miesięcy (styczeń – wrzesień 2011r.) ze środków przekazanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach POKL.


Hanna Kasperowicz
dyrektor SOSzW w Węgrowie

Przewiń do góry Skip to content