WIZYTA NAUCZYCIELI ZE SŁOWACJI W SOSZW W WĘGROWIE W RAMACH PROGRAMU COMENIUS REGIO

Powiat Węgrowski wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie i Stowarzyszeniem Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Węgrowie od kilku miesięcy realizuje projekt w ramach programu Comenius Regio pt. „Benefity v škole a regióne kreatívnym pohybom”. Regionem partnerskim jest Nitriansky Kraj ze Słowacji, który reprezentują cztery placówki: Krajsky skolsky urad Nitra, Spojená škola Zlaté Moravce, Špeciálna základná škola s vyuˇcovacím jazykom mad’arským Hurbanovo i Centrum volneho casu Nevady.
Główne założenia projektu skupiają się na rozwoju wiedzy i umiejętności nauczycieli obu krajów w zakresie metodyki nauczania sportów indywidualnych i zespołowych oraz treści o tematyce ekologiczno-przyrodniczej, prozdrowotnej i psychologicznej. Zdobyta wiedza i doświadczenie mają zostać wykorzystane do prowadzenia zajęć z uczniami. W dniach od 8 do 12 kwietnia 2013r. odbyła się druga zaplanowana w ramach projektu wizyta robocza. Tym razem do Węgrowa przyjechało 20 nauczycieli ze Słowacji. Program spotkania był bardzo bogaty w treści. Obejmował miedzy innymi szkolenie przeprowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Goście mieli okazję odwiedzić tę uczelnię, pozyskać informacje na temat jej działalności. Dowiedzieli się także wiele o udogodnieniach stosowanych wobec studentów niepełnosprawnych, m. in. w zakresie korzystania ze zbiorów biblioteki uniwersyteckiej. To, co zobaczyli, wywarło na nich ogromne wrażenie. W Warszawie na Torwarze odbyło się szkolenie z metodyki nauczania jazdy na łyżwach. Pozostałe szkolenia zorganizowano na terenie SOSzW w Węgrowie. Ich tematyka obejmowała treści związane z metodyką nauczania gry w tenisa stołowego, piłkę ręczną i ćwiczeniami na trampolinie oraz turystyką w edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Nauczyciele ze Słowacji i SOSzW w Węgrowie dowiedzieli się także wiele o systemie edukacji, metodach nauczania, stylach i metodach efektywnego zarządzania pracownikami, budowaniu relacji interpersonalnych i sposobach radzenia sobie ze stresem. Wizyta przedstawicieli regionu partnerskiego ze Słowacji okazała się bardzo owocna. Umożliwiła zdobycie nowych wiadomości, umiejętności i wymianę doświadczeń. Omawiane podczas szkoleń treści z pewnością zostaną wykorzystane przez nauczycieli w pracy pedagogicznej i posłużą budowaniu jakości placówek edukacyjnych obu regionów partnerskich.

Agnieszka Wiśniewska

Przewiń do góry Skip to content