LARYNGEKTOMIA, CZYLI ŻYCIE BEZ KRTANI

8 i 9 lutego 2013 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie odbyło się szkolenie nt. „Kompleksowa rehabilitacja i pielęgnacja pacjentów po laryngektomi i tracheotomii. Szkolenie skierowane było do psychologów, pedagogów, logopedów. Celem szkolenie było wprowadzenie w tematykę rehabilitacji dzieci po zabiegach tracheotomii i laryngektomii. Inspiracją do zorganizowania szkolenia było przyjęcie na zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 3 letniej dziewczynki po zabiegu tracheotomii. Szkolenie zorganizowane zostało przez Ośrodek we współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Laryngektomowanych „Bariery” w Opolu. Program szkolenia przedstawiał się następująco:
-Rozmowa/wywiad z pacjentem po tracheotomii z rakiem krtani
-Rak krtani i laryngektomia
-Pacjent laryngektomowany i tracheotomowany
-Leczenie uzupełniajace
-Radioterapia i obrzęki limfatyczne
-Poziom ciśnienia zwieracza ust przełyku w rehabilitacji mowy i profilaktyce wykrywania wznowy w raku krtani
-Rehabilitacja mowy u pacjentów laryngektomowanych
-Rehabilitacja mowy przy użciu protezki wszczepiennej
-Środki pomocnicze dla laryngektomowanych i tracheotomowanych
-Metoda SIMONTONA I RTZ w pracy z pacjentem larygektomowanym
-Postępowanie logopedyczne oraz terapeutyczno – opiekuńcze z dzieckiem po tracheotomii. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.


Hanna Kasperowicz

Przewiń do góry Skip to content