WARSZTATY

W dniach 18-21 listopada 2011 r. sześcioro wychowanków internatu naszego Ośrodka wzięło udział w III Edycji Regionalnych Warsztatów Artystycznych zorganizowanych przez SOSz-W im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach. W warsztatach uczestniczyła nie tylko młodzież z powiatu siedleckiego, ale także z łosickiego, siemiatyckiego, garwolińskiego, sokołowskiego, bialskiego. Tegoroczne warsztaty miały na celu integrację środowisk osób niepełnosprawnych, inspirowały do twórczego myślenia, rozbudzały wrażliwość artystyczną. Pierwszego dnia pobytu w Siedlcach uczniowie wystawili bajkową prezentację naszego Ośrodka. W kolejnych dniach wychowankowie mieli okazję uczestniczyć w szeregu interesujących zajęć z podziałem na grupy. Były to m. in.: aktywne poszukiwania bajek w Bibliotece Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, zajęcia teatralne z dyplomowaną aktorką, panią A. Skup, bajkoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Ćwiczenia te miały na celu wzbudzenie wiary we własne możliwości, rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie, rozwijanie zdolności autoprezentacji, kształtowanie świadomości samego siebie i otaczającego świata, pobudzanie wyobraźni, fantazji, kreatywności, pamięci, wrażliwości emocjonalnej, koncentracji i spostrzegawczości, twórczego myślenia, wyrażania emocji.

      Trzydniowa przygoda z bajką zakończyła się oficjalnym podsumowaniem warsztatów oraz Festiwalem Twórczości Środowisk Osób Niepełnosprawnych w Sali Widowiskowej PODLASIE. Młodzież miała tam szansę zaprezentować przygotowaną podczas warsztatów bajkę. Przygotowania do przedstawienia metodą dramy pozwoliły na przepracowanie trudnych emocjonalnie sytuacji, budowanie kompetencji i uczenie odpowiedzialności oraz pomoc w niwelowaniu lęków. W imieniu wychowanków internatu pragniemy podziękować organizatorom tegorocznych warsztatów artystycznych za możliwość udziału w tak cudownym przedsięwzięciu. Szczególnie dziękujemy Pani Martynie Zarzyckiej, autorce scenariusza bajkowej prezentacji oraz wychowawcom internatu za zaangażowanie i ogromny wkład pracy.

Wychowawca internatu
Barbara Iwanek
Fotografie Karol Osiak

Przewiń do góry Skip to content