W INTERNACIE OŚRODKA – GRUPA IV

Grupa IV w internacie to pięciu chłopców w wieku od 9 -12 lat.  Każdy z nich ma inny temperament, zdolności i zainteresowania. Opiekę  wychowawczą w tej grupie sprawiają  Ewa Boruc i Magdalena Pawłowska. W codziennej wspólnej pracy i osiąganiu celów wychowawczych pomaga Pani Grażyna Detner- asystent osoby niepełnosprawnej. Internat dla naszych chłopaków nie jest tylko  miejscem zamieszkania, śmiało można powiedzieć, że to ich drugi dom. W tej grupie prowadzimy szeroki zakres działań opiekuńczo- wychowawczych, co w rezultacie pomaga naszym wychowankom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zaakceptować się w zupełnie nowym środowisku, często z dala od rodziny. Działaniem pracy w naszej grupie jest pomoc w odrabianiu pac domowych, kształtowaniu samodzielnego wzbogacania doświadczeń jak również budowania więzi i relacji koleżeńskich. Pomagamy wszystkim wychowankom w pełnym rozwoju ich zainteresowań, talentów (dbamy o aktywna formę spędzenia wolnego czasu poprzez wspólne gry, zabawy, zajęcia czytelnicze, plastyczne jak również organizowanie konkursów). Staramy się rozwijać ich umiejętności, pozwalając sprostać wymogom samodzielnego życia. Poprzez prowadzone zajęcia uczymy szacunku do innych, dbamy o to, by nasi wychowankowie dbali  o higienę osobistą, utrwalali nawyki bezpiecznego zachowania się w codziennych sytuacjach. Wspieramy ducha partnerstwa między wychowankami a wszystkimi pracownikami, między rodzicami a internatem jak również środowiskiem lokalnym a internatem. Wspólnie wspieramy myśl „ czy to słońce, czy to deszcz w internacie fajnie jest”.

Magda Pawłowska

Przewiń do góry Skip to content