SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W PROJEKCIE „BENEFITY V ŠKOLE A REGIÓNE KREATÍVNYM POHYBOM” REALIZOWANYM W RAMACH PROGRAMU COMENIUS REGIO

Jedną z głównych form aktywności w projekcie „Benefity v škole a regióne kreatívnym pohybom” realizowanym przez Powiat Węgrowski w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie i Stowarzyszeniem Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Węgrowie jest prowadzenie szkoleń dla nauczycieli obu regionów partnerskich w zakresie tematyki wynikającej z treści wniosku aplikacyjnego. Wiedza zdobyta podczas szkoleń, nabyte doświadczenia i umiejętności mają przekładać się na podniesienie jakości funkcjonowania placówek poprzez wykorzystanie ich w pracy z uczniami.

    W ostatnim okresie w SOSzW w Węgrowie zorganizowano szkolenia dla nauczycieli. Dotyczyły one tematyki związanej z edukacją prozdrowotną i udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej oraz metod i technik gry w tenisa stołowego i ich praktycznego wykorzystania. Szkolenia cieszyły się zainteresowaniem nauczycieli, szczególnie z zespołu projektowego. Zostały zorganizowane na wysokim poziomie. Zawierały wiele treści przydatnych w pracy i w realizacji działań projektowych. Dostarczyły praktycznych umiejętności oraz stały się okazją do wymiany doświadczeń.

Agnieszka Wiśniewska

Przewiń do góry Skip to content