Światowy Dzień Wody z PAH

Woda to związek chemiczny, który jest niezbędny do życia. Dane statystyczne informują, że Ziemia jest pokryta w 71% wodą. Żyjąc z tą myślą zapominamy często, że większość tej wody to woda słona.

WODA SŁODKA TO JEDYNIE 2,5% ZASOBÓW WODY, a co więcej: 70% z nich uwięzionych jest w lodowcach. Mając świadomości tego, że zasoby wody są ograniczone cała społeczność szkolna w dniach 22.03 – 25.03. 2022 r. włączyła się do celebrowania Światowego Dnia Wody pod patronatem Polskiej Akacji Humanitarnej.

Celem akcji było  podniesienie świadomości nt. globalnych wyzwań wodnych, a także rozpowszechnianie  świadomości o tym, że;

  • dostęp do czystej wody to prawo człowieka,
  • na świecie nie wszyscy mają dostęp do bezpiecznej wody pitnej (obecnie to aż 785 milionów osób),
  • jesteśmy za to współodpowiedzialni,
  • oszczędzanie wody to za mało.

W ramach akcji zrealizowano następujące działania:

  • wykonano gazetki tematyczne na korytarzu szkolnym i plakaty na temat ,,Woda nie tylko w kranie”
  • oplakatowano Ośrodek,
  • przeprowadzono zajęcia  w przedszkolu, szkole podstawowej i w klasach szkół  ponadpodstawowych z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez PAH (scenariusze zajęć, animacje, quizy, kolorowanki),
  • przeprowadzono warsztaty chemiczne dla klas 1-4 Szkoły podstawowej ,,Badamy właściwości wody”
  • zorganizowano zbiórkę środków finansowych oraz wody mineralnej.  W celu pozyskania funduszy odbył się kiermasz przygotowany przez uczniów  Szkoły Branżowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy . Zebrane środki w kwocie 260 złotych zostały przekazane na konto PAH zaś  zgromadzone zasoby wody poszkodowanym w wojnie na Ukrainie. 

Co roczny udział w obchodach Światowego Dnia Wody przypomina nam jak ważną rolą w naszym życiu pełni woda, jednocześnie uświadamia o konsekwencjach jej niedoboru   orazuwrażliwia na potrzeby innych.

Dziękujemy wszystkim osobom za aktywny udział w akcji.

                                                                       Organizatorzy:

Monika Szewczyk, Magdalena Gierłowska, Katarzyna Petruk

Przewiń do góry Skip to content