SPOTKANIE ROBOCZE W RAMACH PROJEKTU “CHCĘ BYĆ WŚRÓD WAS”

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie od stycznia 2011r. w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.3, realizuje projekt „Chcę być wśród was” przeznaczony dla dzieci z autyzmem w wieku od 5 do 10 roku życia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W dniu 24.01.2011r. odbyło się spotkanie robocze dotyczące organizacji działań w ramach projektu. Wzięli w nim udział rodzice dzieci spełniających kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie oraz specjaliści, którzy będą prowadzili zajęcia. Uczestnicy zostali zapoznani z głównymi założeniami i celami projektu oraz planowanymi do osiągnięcia rezultatami. Omówiono proponowane rodzaje wsparcia. Terapeuci w swoich wystąpieniach przybliżyli przyszłym uczestnikom tematykę zajęć.
Rodzice byli zainteresowani różnymi formami wsparcia zaproponowanymi w ramach projektu .


Gabriela Strąk

Przewiń do góry Skip to content