SPOTKANIE INAUGURUJĄCE PROJEKT “JESTEM AKTYWNY”

Stowarzyszenie „SPONiA – Węgrów” od stycznia 2011r. w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.3, realizuje projekt „Jestem aktywny” przeznaczony dla młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      W dniu 24.01.2011r. odbyło się spotkanie inaugurujące projekt. Wzięli w nim udział beneficjenci, ich rodzice i specjaliści, którzy będą prowadzili zajęcia. Uczestnicy zostali zapoznani z głównymi założeniami i celami projektu oraz planowanymi do osiągnięcia rezultatami. Omówiono proponowane rodzaje wsparcia. Terapeuci w swoich wystąpieniach przybliżyli przyszłym uczestnikom tematykę zajęć. Rodzice i beneficjenci wyrazili opinie na temat swoich oczekiwań wobec projektu.

      Podczas spotkania panowała miła, przyjazna atmosfera. Młodzież i rodzice byli zainteresowani wszystkimi formami wsparcia zaproponowanymi w ramach projektu.

Agnieszka Wiśniewska

Przewiń do góry Skip to content