Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w SOSW w Węgrowie

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w SOSW w Węgrowie Powiat Węgrowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Grant przyznano w ramach konkursu organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Realizatorem projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Ramy czasowe przedsięwzięcia obejmują okres od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Główny cel przedsięwzięcia to poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). Wartość budżetu projektu wynosi 996094,46 złotych.

Działaniami zaplanowanymi w projekcie objęto 10 placówek ogólnodostępnych:

Przedszkole nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie Niepubliczne

Przedszkole Artystyczne Koala w Węgrowie

Niepubliczne Przedszkole Delfinek w Sulejówku

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim

Szkoła Branżowa I stopnia w Węgrowie Technikum w Węgrowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

W skład zespołu SCWEW wchodzą: 

lider – Hanna Kasperowicz

ekspert ds. edukacji włączającej – Gabriela Strąk 

ekspert ds. informacji i ewaluacji – Agnieszka Wiśniewska 

ekspert ds. technologii wspomagających – Katarzyna Gierej 

nauczyciele specjaliści – Katarzyna Dybowska, Sylwia Szustak, Aneta Romańska, Małgorzata Krynicka, Kamila Błażejczyk, Karolina Kopeć

Efekty planowane do osiągnięcia: 

-przeprowadzenie diagnoz w szkołach i przedszkolach objętych wsparciem w zakresie potrzeb i możliwości w edukacji włączającej

-nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgrowie, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Biblioteką Pedagogiczną w Węgrowie

-uruchomienie i prowadzenie wypożyczalni z wykorzystaniem zakupionego specjalistycznego sprzętu

-zorganizowanie konferencji otwierającej projekt skierowanej do społeczności lokalnej

-prowadzenie konsultacji eksperckich, konsultacji indywidualnych i grupowych dla dyrektorów placówek objętych wsparciem i koordynatorów edukacji włączającej, nauczycieli i specjalistów

-organizowanie wsparcia specjalistycznego dla uczniów i rodziców/prawnych opiekunów

-prowadzenie działań informacyjnych, upowszechnianie informacji o projekcie

-przygotowywanie kampanii społecznych -prowadzenie działań doradczo-szkoleniowych, rad szkoleniowych, obserwacji zajęć, prezentowanie modelowych zajęć

-utworzenie i współpraca w ramach sieci współpracy i samokształcenia

-zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt

-opracowanie publikacji zawierającej opis rozwiązań wypracowanych w trakcie funkcjonowania SCWEW.

Dane kontaktowe:  tel. 257920161

adres e-mail: scwew.wegrow@wp.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry Skip to content