RUSZYŁ NOWY PROJEKT W SOSZW W WĘGROWIE

We wrześniu 2011r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie rozpoczęto realizację projektu „Pomagam, uczę, daję radość – terapeutyczne wsparcie w celu integracji ze środowiskiem wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie” przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt będzie wdrażany przez okres 6 miesięcy: od 1.09.2011r. do 29.02.2011r. Działania zaplanowane we wniosku o dofinansowanie będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Główne cele projektu obejmują:

  • stworzenie uczestnikom warunków korygujących zaburzenia utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie
  • wdrażanie do bycia w różnych rolach społecznych i relacjach interpersonalnych.
    Mamy nadzieję, ze beneficjenci, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w zaplanowanych zajęciach, będą zadowoleni z jakości udzielonego im wsparcia.

Koordynator projektu

Przewiń do góry Skip to content