Przygotowania do nadania szkole imienia Kornela Makuszyńskiego

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy będzie miał swojego patrona – zostanie nim Kornel Makuszyński! Trwają przygotowania do czerwcowych uroczystości, na które z niecierpliwością czeka już cała społeczność szkolna.  

Postać tego wybitnego autora książek dla dzieci i młodzieży została wybrana na patrona szkoły specjalnej już w 1998 roku. Zdecydował o tym fakt, że Kornel Makuszyński należy do najpoczytniejszych pisarzy, najświetniejszych humorystów, a z jego utworów przebija optymizm i wiara w człowieka, wielka pokora wobec życia i problemów, jakie ono niesie. Imię Kornela Makuszyńskiego nosi Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego i Szkoła Branżowa I stopnia nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego. Od czerwca imię to przyświecać będzie również Przedszkolu oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy.   

Nadanie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu imienia Kornela Makuszyńskiego pozwoli ukierunkować wspólne działania dydaktyczno-wychowawcze służące wszechstronnemu rozwojowi, uwidoczni jej całościowy charakter, pozwoli
na kształtowanie wśród wszystkich wychowanków przywiązania do swojej szkoły
i kultywowania jej tradycji.

Nadal pragniemy, aby przesłania płynące z twórczości Kornela Makuszyńskiego zajmowały ważne miejsce w życiu szkoły, a nasi wychowankowie kierowali się wartościami przekazywanymi przez autora „uśmiechniętych książek”, w których dał wyraz swojemu szacunkowi wobec dziecka i wykazał zrozumienie dla jego małych spraw, poprzez wiarę w  dobro, szczerość oraz ofiarność i zrozumienie dla słabszych.

Przygotowania rozpoczęły się od ustalenia planu pracy i działań, w ramach których m.in. powołano zespół do spraw organizacji uroczystości, zakupiono i poświęcono sztandar oraz uszczegółowiono działania przygotowawcze skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, a także mieszkańców miejscowości. Obecnie trwa przygotowanie kukiełek – książkowych bohaterów Kornela Makuszyńskiego, które następnie zostaną umieszczone w Izbie Patrona. W ekspozycji tej znajdzie się również tablo: „Z wizytą w Zakopanem”, „Z wizytą w Pacanowie”, „Życie i twórczość Kornela Makuszyńskiego” oraz galeria portretów autora uśmiechniętych książek. W Izbie Pamięci patrona szkoły będzie można również wysłuchać pieśni Kornela Makuszyńskiego (zapis na nośniku elektronicznym), zapoznać się ze specjalnym zbiorem jego wierszy oraz najpiękniejszymi cytatami pióra mistrza słowa.

Wyjątkowe wydarzenie, które na zawsze zapisze się w naszej pamięci odbędzie się w środę, 21 czerwca.

A.K.

Przewiń do góry Skip to content