PROJEKT STOWARZYSZENIA SPONIA

Trwa realizacja projektu „Jestem aktywny – działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych z Powiatu Węgrowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Piętnaścioro uczniów SOSzW w Węgrowie, podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów”, bierze udział w warsztatach ceramicznych oraz w zajęciach prowadzonych w ramach kółka plastyczno – technicznego, artystyczno – recytatorskiego i informatycznego. Dziewczęta i chłopcy rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, uczą się współpracy w grupie. Chętnie i aktywnie uczestniczą w proponowanych im formach wsparcia. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy na basen do Sokołowa Podlaskiego, gdzie młodzież pod okiem instruktora zdobywa umiejętności pływackie. Wszyscy beneficjenci korzystają z pomocy dydaktycznych i sprzętu sfinansowanego ze środków EFS.

Agnieszka Wiśniewska

Przewiń do góry Skip to content