PROJEKT STOWARZYSZENIA SPONIA

W roku szkolnym 2010/2011 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie przystąpił do V edycji Programu Szkoły bez Przemocy „Rodzice są z nami”. Głównym celem Programu jest zwiększanie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkołom systemowych narzędzi umożliwiających skuteczne zapobieganie wzrostowi przemocy i agresji w szkołach. Badania przeprowadzone wśród rodziców uczniów zrealizowane w 2009 roku pokazały, że znaczna część polskich rodziców nie angażuje się w życie szkoły, pozostawiając jej pełnię funkcji nie tylko edukacyjnych, ale i wychowawczych. W odpowiedzi na to zjawisko w nowej edycji Programu podkreślono kluczową rolę rodzica w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły. Dlatego też będziemy starali się podjąć próbę zmiany podejścia rodziców i włączenia ich w aktywne życie szkoły.

Na początku roku szkolnego uczniowie SOSzW w Węgrowie zostali zapoznani z Kodeksem Szkoły bez Przemocy, którego przestrzeganie jest na bieżąco monitorowane przez nauczycieli, jak i rodziców. Ponadto rodzice uczniów aktywnie włączyli się w przygotowania uroczystości szkolnych: Dnia Nauczyciela i Wigilii. W styczniu zorganizowano spotkanie ze strażnikiem miejskim, który zapoznał uczniów Ośrodka z prawami i obowiązkami funkcjonariuszy Straży Miejskiej Węgrowa. Odbyło się również szkolenie nauczycieli Ośrodka, w ramach którego obejrzeliśmy filmy instruktażowe dotyczące postępowania z rodzicami uczniów. W II semestrze planujemy dalsze wdrażanie Szkolnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy i Agresji oraz zorganizowanie w czerwcu Dnia Szkoły bez Przemocy.

Anna Nowatcińska

  
Przewiń do góry Skip to content