PROJEKT STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I AUTYSTYCZNYM „SPONIA-WĘGRÓW”

„Jestem aktywny – działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych z Powiatu Węgrowskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” jest wdrażany już od 4 miesięcy. W tym okresie podopieczni Stowarzyszenia, 15 uczniów SOSzW w Węgrowie, mieli okazję uczestniczyć w wielu różnorodnych działaniach. Brali aktywny udział w zajęciach kółka ceramicznego, informatycznego, czytelniczo –recytatorskiego i plastyczno-technicznego. Bardzo chętnie w ramach sekcji pływackiej jeździli na basen do Sokołowa Podlaskiego, gdzie pod okiem wykwalifikowanego instruktora zatrudnionego w projekcie uczyli się pływać. Dużą atrakcją dla beneficjentów była zorganizowana w dniu 28 kwietnia 2011r. wycieczka do Warszawy, w czasie której młodzież wraz z opiekunami grupy miała okazję zwiedzić pracownię ceramiczną Pana Dariusza Osińskiego-Prezesa Związku Ceramików Polskich. Uczestnicy wyjazdu obejrzeli także film w kinie 5D pt. „Wyprawa na księżyc” i zwiedzili ZOO. Koszty wycieczki, zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów promocyjnych oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu zostały pokryte ze środków EFS.

Przewiń do góry Skip to content