PROJEKT PO KL „CHCĘ BYĆ WŚRÓD WAS – WŁĄCZENIE DZIECI Z AUTYZMEM ORAZ ICH RODZIN DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE”

Od 02 kwietnia w ramach projektu  rozpoczęliśmy prowadzenie zajęć terapeutycznych dla beneficjentów. Wsparciem objęta  została  grupa 11  dzieci (9 chłopców i 2 dziewczynki) oraz dodatkowo 6 rodziców (metoda Carole Sutton)

Projekt  zakłada:

a) przeprowadzenie 45 godzin  Alternatywnych Metod Komunikacji

b) przeprowadzenie 45 godzin nauki czytania według Metody Domana

c) przeprowadzenie 45 godzin integracji sensorycznej

d) przeprowadzenie 40 godzin dogoterapii

e) przeprowadzenie 45 godzin zajęć według modelu TEACCH

f) przeprowadzenie 35 godzin według metody Carole Sutton dla rodziców

g) przeprowadzenie 40 godzin muzykoterapii

Zadania prowadzone w ramach projektu mają :

•przystosować dziecko autystyczne do życia w społeczeństwie,

•integrować dzieci niepełnosprawne ze zdrowymi rówieśnikami,

•rozwijać i stymulować jego możliwości komunikowania się,

•eliminować trudne zachowania,

•rozwijać  wielozmysłowość,

•pomóc rodzinie w wychowywaniu i edukowaniu dzieci, •wyzwolić w nich twórczą osobowość.

Przewiń do góry Skip to content