Program „Za życiem” w SOSW w Węgrowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie już piąty rok realizuje zadania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie powiatu węgrowskiego.

1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na jej podstawie Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Inauguracja działalności wiodącego ośrodka miała miejsce w grudniu 2017 roku. To były bardzo pracowite lata. Wsparciem objęto dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci zagrożone niepełnosprawnością.
Podopiecznym WOKRO adekwatnie do potrzeb nieustannie świadczone są różne formy pomocy, takie jak: integracja sensoryczna, zajęcia z psychologiem, logopedia, fizjoterapia, trening sensomotoryczny, terapia ręki, terapia taktylna, zajęcia ogólnorozwojowe, terapia ustno-twarzowa, integracja bilateralna, trening słuchowy metodą Tomatisa, a także trening umiejętności społecznych.
Oprócz zajęć terapeutycznych cały czas odbywają się konsultacje dla rodziców dzieci biorących udział w programie, którzy są zaniepokojeni rozwojem swoich dzieci. Udzielane są też informacje na temat rozwoju dziecka i występujących trudności. Ponadto przekazywane są wskazówki do indywidualnej pracy w środowisku domowym i przedszkolnym. Obserwacje zachowań dzieci i progres w ich rozwoju motywują terapeutów do dalszej pracy i efektywnej współpracy z rodzicami.
W zajęciach mogą brać udział dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożone nią, w wieku od narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0 do 3 roku życia), u których występują wybrane schorzenia wg klasyfikacji ICD-10 oraz ich rodzice.
Wszelka pomoc udzielana jest bezpłatnie.
Szczegółowych informacji udziela p. Hanna Kasperowicz – dyrektor SOSW w Węgrowie (nr tel. 25 7920161, tel. kom. 604 930 246).

Przewiń do góry Skip to content