PODSUMOWANIE PROJEKTU „JESTEM AKTYWNY”

Realizacja projektu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów” pod tytułem „Jestem aktywny – działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych z Powiatu Węgrowskiego” dobiega końca. Trwał on 5 miesięcy. W tym czasie 15 beneficjentów wzięło udział w 120 godzinach warsztatów ceramicznych, 18 godzinach zajęć kółka plastyczno-technicznego, 36 godzinach zajęć kółka czytelniczo-recytatorskiego, 36 godzinach zajęć kółka informatycznego i 18 godzinach zajęć pływackich na basenie. Mieli także okazję uczestniczyć w wycieczce do Warszawy, podczas której zapewniono im wiele atrakcji.
Zajęcia projektowe zakończyły się w kwietniu 2011r. Oficjalnego podsumowania wdrażanych działań dokonano podczas spotkania podsumowującego projekt, które odbyło się 23.05.2011r. w SOSzW w Węgrowie. Wzięli w nim udział beneficjenci, ich rodzice, osoby zatrudnione w projekcie oraz zaproszeni goście, którzy otrzymali materiały promocyjno-informacyjne. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami dotyczącymi zrealizowanych działań i osiągniętych efektów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zaprezentowane zdjęcia z działań projektowych oraz wytwory aktywności beneficjentów obejmujące między innymi wystawę prac plastycznych i ceramicznych. Młodzież przygotowała również przedstawienie, które wystawiła podczas spotkania. Po części oficjalnej odbył się poczęstunek. Rodzice i beneficjenci dzielili się swoimi wrażeniami dotyczącymi udziału w projekcie i atrakcyjności zajęć. W trakcie rozmów przewijała się jedna myśl: „Oby takich projektów było jak najwięcej”.

Agnieszka Wiśniewska

Przewiń do góry Skip to content