Podpisanie umowy na modernizację budynku SOSW w Węgrowie

We wtorek, 29 marca, w obecności Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, została podpisana umowa na modernizację nowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie.

Powiat Węgrowski pozyskał środki rządowena modernizację i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego w Węgrowie w łącznej kwocie 8,8 mln zł, które w znaczący sposób zabezpieczą potrzeby finansowe w związku z realizacją inwestycji.Zadanie będzie obejmowało roboty związane ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku gimnazjum. Podczas realizacji projektu będą wykonane m.in.: roboty termomodernizacyjne budynku głównego szkoły, sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Pozostałe prace związane będą ze zmianą sposobu użytkowania obiektu, w tym przebudową szybu windy wraz z montażem nowego dźwigu windy. Umowę na realizację projektu podpisali: starosta powiatu węgrowskiego Ewa Besztak i przedstawiciel Firmy Przedsiębiorstwo Budowlane Księżopolski – Jacek Księżopolski.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, przekazał na ręce starosty czek na kwotę 996 094,46 zł przeznaczoną na wsparcie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą – projekt, który pilotażowo realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie.

Na zakończenie Dyrektor SOSW Hanna Kasperowicz wraz z uczniami wręczyli Ministrowi Przemysławowi Czarnkowi oraz Senator RP Marii Koc ręcznie wykonane stroiki wielkanocne, natomiast Minister przekazał na ręce Dyrektor Hanny Kasperowicz książkę „Laur Niepodległości” oraz wpisał się do kroniki szkoły. W uroczystości wzięli również udział: Poseł na Sejm RP Maciej Górski, Wicestarosta Węgrowski Marek Renik, I Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek, Burmistrzowie i Wójtowie, Przedstawiciele Zarządu Powiatu, Radni Powiatowi.

Po uroczystości wszyscy goście udali się na mały poczęstunek.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Fot. A.K.

Przewiń do góry Skip to content