Wznowienie zajęć w ramach OKRO

Szanowni Rodzice,

Informujemy Państwa, że od 1 czerwca 2022 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie zostaną wznowione zajęcia  w ramach Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego i kompleksowego wsparcia dla dzieci i ich rodzin w rządowym programie „Za Życiem”.

Do zadań WOKRO należy organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka a w przypadku dzieci zagrożonych niepełnosprawnością  wsparcie terapeutyczne specjalistów, np. fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy i innych specjalistów.

Program „Za Życiem” jest skierowany do dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, u których występują wybrane schorzenia wg ICD-10. Zajęciami zostaną objęte dzieci i ich rodziny zamieszkałe na terenie powiatu węgrowskiego.

Rekrutacja uczestników rozpocznie się od dnia 23 maja 2022 r.

Wniosek o organizację zajęć specjalistycznych dostępny jest w sekretariacie SOSW w Węgrowie oraz na stronie internetowej https://sosw.wegrow.pl/ w zakładce OKRO.

Serdecznie Zapraszamy!

Z poważaniem

Hanna Kasperowicz Dyrektor SOSW w Węgrowie

Przewiń do góry Skip to content