ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE OA i OB

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,

nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy,

nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

J. Korczak

Odział 0a liczy 3 chłopców i 1 dziewczynkę. W oddziale 0b uczy się 4 chłopców. Są to dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. W czasie codziennej pracy z dziećmi skupiamy się na wszechstronnym wspomaganiu ich rozwoju, usprawnianiu zaburzonych funkcji oraz na kształtowaniu odpowiednich postaw i nawyków. Jednym z najważniejszych elementów w naszej pracy jest wzbudzanie w dzieciach zainteresowania otaczającym je światem, bez którego niemożliwy jest dalszy prawidłowy rozwój. Organizowane przez nas zajęcia umożliwiają dzieciom poprawę komunikacji, kształtują czynności samoobsługowe, rozwijają czynności intelektualne, uczą organizowania bezpiecznego miejsca zabawy, a także kształtują sprawność fizyczną. Równie ważny element naszej codziennej pracy stanowi wychowywanie przez sztukę. Wykonywanie prac plastycznych, kontakt z muzyką i książką przyczynia się do rozwijania sprawności manualnej, poczucia rytmu oraz wzbogaca słownik dzieci. Dzięki tym wszystkim działaniom, w formie przyjemnej zabawy, wdrażamy dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Zabawy grupowe kształtują naśladownictwo oraz doskonalą umiejętności społeczne, wsparcia których tak bardzo potrzebują dzieci z autyzmem.

    Ciekawą i bardzo atrakcyjną dla dzieci formą spędzania czasu w Ośrodku są organizowane przez nas wycieczki, które w najlepszy, bo praktyczny, sposób przybliżają im wiadomości, wzbogacają słownik, a także uczą prawidłowego poruszania się po ulicy, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Ważnym elementem codziennych zajęć są spacery oraz inne formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, np. ćwiczenia, gry i zabawy na boisku, które wdrażają do przestrzegania ustalonych zasad, czekania na swoją kolej, uczą uczciwej rywalizacji, radości ze zwycięstwa oraz godzenia się z porażką. W czasie zajęć nie zapominamy o indywidualnym podejściu do dziecka. Każdy z naszych uczniów wymaga innego wsparcia, innych pomocy dydaktycznych, innej motywacji. W naszej pracy wykorzystujemy elementy wielu metod aktywizujących, między innymi: Program Aktywności Knillów, muzykoterapię, Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Dodatkowo pracujemy elementami Terapii Ręki. Naszym celem jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dzieciom miejsca, w którym panuje rodzinna, radosna atmosfera i wzajemny szacunek. Duży nacisk kładziemy również na współpracę z rodzicami. Staramy się być dla nich wsparciem w trudnych momentach, pomagać w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z wychowaniem niepełnosprawnych dzieci, dzielić własnymi doświadczeniami, doradzać.

   Nad prawidłowym rozwojem i wyrównywaniem deficytów dzieci, oprócz wychowawców, czuwają także terapeuci, którzy prowadzą różnorakie terapie. Są to między innymi: zajęcia integracji sensorycznej, logopedia, dogoterapia, gimnastyka korekcyjna, terapia taktylna, reedukacja, zajęcia metodą Dennisona.

         „Nasza praca wymaga wiele cierpliwości i zaangażowania. Największą nagrodą jest dla nas UŚMIECH DZIECKA, zadowolenie rodziców i chęć współpracy. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”.

Wychowawcy:

Katarzyna Gierej

Dorota Połaska

Przewiń do góry Skip to content