ODDZIAŁ ŁĄCZONY – KLASA I-II B GIMNAZJUM

Do oddziału łączonego uczęszcza 6 chłopców. Klasa I b liczy dwóch uczniów , zaś klasa II b czterech. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Chłopcy z wielkim zainteresowaniem uczestniczą w uroczystościach szkolnych odbywających się na terenie Ośrodka są to m.in. Wigilia szkolna, Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Dzień Patrona, Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej a także klasowe Halloween i inne. Uczniowie poprzez aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijają swoje pasje, zainteresowania i pogłębiają wiedzę na różne ciekawe tematy. Chłopcy są bardzo mili, koleżeńscy i sympatyczni oraz posłuszni i uprzejmi w stosunku to nauczycieli. Z wielką radością przyjęli nowego kolegę do klasy i pomogli oswoić się z nową szkołą i nowymi wyzwaniami jakie czekają na ucznia w Ośrodku. Uczniowie brali również udział w 2 wycieczkach zorganizowanych przez panie nauczycielki z naszej placówki. Są to wycieczka do Warszawy w programie której było zwiedzanie Sejmu oraz Starego Miasta. Druga wycieczka odbyła się do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince dzięki czemu uczniowie mieli możliwość zetknięcia się z rąbkiem polskiej historii. Ponadto uczniów z oddziału łączonego cechuje wzajemna akceptacja , tolerancja i szacunek.

Agnieszka Mielniczek

Przewiń do góry Skip to content