„LEPSZY START” – NASZĄ SZANSĄ

Rozpoczyna się 9 miesiąc naszej pracy nad realizacją zadań ujętych w projekcie „Lepszy start – podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego” realizowanym w ramach PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.2 oraz ostatni miesiąc bezpośredniej pracy edukacyjno – terapeutycznej z beneficjentami projektu.
Wykształcenie i przygotowanie do dorosłego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną stanowi podstawowe kryterium dające im szansę na samodzielne życie po ukończeniu szkoły. Realizacja projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie rozszerza ofertę edukacyjno – terapeutyczną placówki i pozwala na lepsze przygotowanie naszych wychowanków do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
Aktualnie w zajęciach projektowych bierze udział 13 dziewcząt i 25 chłopców. Część spośród nich w czerwcu zakończy naukę i przystąpi do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Udział w oferowanych formach wsparcia, takich jak zajęcia praktyczne gastronomiczne, podstawy rachunkowości, zajęcia matematyczne, komputerowe czy językowe sprzyja pełniejszemu opanowaniu treści programowych, a przez to lepiej przygotowuje do egzaminu i daje możliwość uzyskania z niego pozytywnego wyniku.
Zajęcia terapeutyczne oraz o charakterze psychologiczno – pedagogicznym służą wyrównywaniu dysproporcji rozwojowych, kompensowaniu braków czy deficytów, a przez to zwiększają szanse naszych wychowanków na pełnoprawny udział w życiu społecznym.

Przewiń do góry Skip to content