KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT “CHCĘ BYĆ WŚRÓD WAS…”

Dnia 27 września  2011 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Chcę być wśród was- włączenie dzieci z autyzmem oraz ich rodzin do życia w społeczeństwie” współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL, Priorytet  VII: Promocja integracji społecznej, Działanie  7.3.: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Wzięło w niej udział 100 osób- beneficjenci projektu, rodzice dzieci z autyzmem,  przedstawiciele władz samorządowych, terapeuci oraz  zaproszeni goście. Koordynator  – Gabriela Strąk wraz z terapeutami zatrudnionymi w projekcie zaprezentowała realizowane działania oraz podsumowała ich rezultaty. Uczestnicy spotkania obejrzeli film na temat życia dziecka z autyzmem oraz wysłuchali opowieści mamy jednego z beneficjentów. Wszyscy otrzymali filmy i pamiątkowe kalendarze wydane w ramach projektu oraz wzięli udział w poczęstunku. Dyskusje i emocje towarzyszące spotkaniu dowiodły, że realizacja takich projektów jest potrzebna a środki pozyskane na ich realizację z EFS można efektywnie spożytkować.

Przewiń do góry Skip to content