Konferencja „Inkluzja bez barier”

We wtorek, 29 marca, w Węgrowskim Ośrodku Kultury miała miejsce konferencja dotycząca inauguracyjnego projektu grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Wydarzenie zostało otwarte przez gościa specjalnego – Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.

Konferencja została rozpoczęta poprzez wykonanie autorskiej piosenki przez uczniów węgrowskich szkół objętych projektem SCWEW. Głos zabrał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Po występie Starosta Węgrowski Ewa Besztak przywitała zebranych gości i prelegentów oraz poprosiła o zabranie głosu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. W swojej wypowiedzi Minister podkreślał wagę projektu SCWEW. Szacuje się, że tylko ok. 30% dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszcza do szkół specjalistycznych natomiast pozostałe 70% do szkół ogólnodostępnych. Zadaniem programu SCWEW jest pomoc nauczycielom ze szkół ogólnodostępnych przez nauczycieli szkół specjalistycznych w odpowiednim podejściu oraz dostosowaniem metod pracy do dzieci z orzeczeniem. Minister powiedział również, że węgrowski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zalicza się do grupy 23 miejsc w całym kraju objętych tym programem.

Po swojej wypowiedzi Minister Przemysław Czarnek wraz z Senator RP Marią Koc, Posłem na Sejm RP Maciejem Górskim, Mazowieckim Wicekuratorem Oświaty Dorotą Skrzypek, Starostą Węgrowskim Ewą Besztak, Wicestarostą Węgrowskim Markiem Renikiem oraz dyrektor SOSW w Węgrowie Hanną Kasperowicz udali się do nowego obiektu SOSW na podpisanie umowy na modernizację budynku na potrzeby dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Prelegenci konferencji poruszyli wiele ważnych tematów w tym: pilotażowe wdrożenie SCWEW – p. Hanna Kasperowicz, rolę i znaczenie edukacji włączającej w procesie inkluzji społecznej – dr hab. prof. ucz. Tamara Zacharuk, optymalizację narzędzi AAC do możliwości i potrzeb osób za spektrum autyzmu – mgr Ewelina Ciarka, prototypowe rozwiązanie wirtualnej rzeczywistości w terapii nieśmiałości i lęku społecznego oraz w treningu umiejętności społecznych – dr Artur Niewiadomski, mgr inż. Kamil Skarżyński, dr Andrzej Sędek.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Fot. A.K.

Przewiń do góry Skip to content